Korting collegegeld studiejaar 2021-2022

Studenten die in het studiejaar 2021-2022 aan een door de overheid bekostigde hogeschool of universiteit studeren, krijgen een korting van 50% op het wettelijk collegegeld voor dat jaar.

In de onderstaande tabel staat vermeld welke groep studenten welk tarief is verschuldigd in studiejaar 2021-2022.

Totaaloverzicht collegegeldtarieven 2021–2022
Groep studenten Oude systematiek/tarief 2021-2022 Nieuwe systematiek/tarief 2021-2022
Volledig wettelijk collegegeld, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (hierna: UWHW) € 2.168 € 1.084
Gedeeltelijk wettelijk collegegeld, zoals bedoeld in artikel 2.4a lid 1 UWHW Minimumbedrag € 1.291
Maximumbedrag € 2.168
Minimumbedrag € 645
Maximumbedrag € 1.084
Collegegeld Open Universiteit, zoals bedoeld in artikel 7.45b lid 1 WHW, per studiepunt Minimumbedrag € 36,14
Maximumbedrag € 72,28
Minimumbedrag € 18,07
Maximumbedrag € 36,14
Hoger collegegeld, zoals bedoeld in artikel 6.7 lid 4 WHW Minimumbedrag € 2.168
Maximumbedrag € 10.842
Minimumbedrag € 1.084
Maximumbedrag € 5.421
Verlaagd wettelijk collegegeld, zoals bedoeld in artikel 2.4b lid 1 UWHW € 1.084 € 542
Verlaagd gedeeltelijk wettelijk collegegeld, zoals bedoeld in artikel 2.4b lid 1 UWHW Minimumbedrag € 645
Maximumbedrag € 1.084
Minimumbedrag € 323
Maximumbedrag € 542
Verlaagd collegegeld Open Universiteit, zoals bedoeld in artikel 2.4b lid 1 UWHW, per studiepunt

Minimumbedrag € 18,07
Maximumbedrag € 36,14

Minimumbedrag € 9,03
Maximumbedrag € 18,07
Verlaagd hoger collegegeld, zoals bedoeld in artikel 2.4b lid 1 UWHW Minimumbedrag € 1.084
Maximumbedrag € 9.758
Minimumbedrag € 542
Maximumbedrag € 4.879
Schakeltraject/premaster, zoals bedoeld in artikel 7.57i lid 3 en 4 WHW Maximumbedrag € 2.168 Maximumbedrag € 1.084
Experiment flexstuderen, zoals bedoeld in artikel 17b lid 3 Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (zie onder tabel) € 2.168 gedeeld door 60 EC vermeerderd met een opslag van maximaal 15% € 1.084 gedeeld door 60 EC vermeerderd met een opslag van maximaal 15%
Experiment educatieve module, zoals bedoeld in artikel 27 lid 3 Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (zie onder tabel) € 1.084 per module € 542 per module
Instellingscollegegeld, zoals bedoeld in artikel 7.46 WHW Minimumbedrag € 2.168 Minimumbedrag € 1.084
Collegegeld Open Universiteit, zoals bedoeld in artikel 7.45b lid 3 WHW, per studiepunt Minimumbedrag € 72,28 Minimumbedrag € 36,14

Toelichting experimenten flexstuderen en educatieve module

In deze tabel is gemakshalve uitgegaan van een student die voltijdonderwijs volgt. In dat geval betaalt de student het volledig wettelijk collegegeld gedeeld door 60 EC, vermeerderd met een opslag van maximaal 15%. Het is echter ook mogelijk dat een student die deelneemt aan het experiment, deeltijdonderwijs volgt en dusgedeeltelijk wettelijk collegegeld verschuldigd is.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs