Kwaliteitskaart onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering

Deze praktijkkaart geeft schoolleiders handvatten voor:

  • Hoe krijg ik meer focus in ons speerpunt/ verbeterthema dat we in het kader van NP Onderwijs gekozen hebben?
  • Hoe komen we tot een effectief plan van aanpak voor verbetering?
  • Hoe komen we tot een plan van aanpak dat gedragen wordt door het hele team?

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs