Beheersingsgericht leren

Beheersingsgericht leren

Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te behalen.De stof wordt daarbij opgedeeld in kleinere blokken met duidelijke doelen. De leerling gaat pas door naar het volgende blok als deze doelen zijn bereikt. De leerlingen werken deze blokken stapsgewijs af en moeten meestal minimaal 80% scoren op de test voor ze door mogen naar het volgende blok. Leerlingen die het vereiste niveau niet halen, krijgen extra instructie, hulp van klasgenoten, extra groepsopdrachten of huiswerk, zodat ze het verwachte niveau alsnog halen.

Lees de themapagina over beheersingsgericht leren op Onderwijskennis.nl.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs