Beheersingsgericht leren

Beheersingsgericht leren

Gemiddeld effect, gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te behalen.De stof wordt daarbij opgedeeld in kleinere blokken met duidelijke doelen. De leerling gaat pas door naar het volgende blok als deze doelen zijn bereikt. De leerlingen werken deze blokken stapsgewijs af en moeten meestal minimaal 80% scoren op de test voor ze door mogen naar het volgende blok. Leerlingen die het vereiste niveau niet halen, krijgen extra instructie, hulp van klasgenoten, extra groepsopdrachten of huiswerk, zodat ze het verwachte niveau alsnog halen.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Beheersingsgericht leren kun je niet zonder meer invoeren. Wat ga je veranderen en hoe? Hoe beoordeel je of de interventie op jouw school geslaagd is?
  2. Leerlingen moeten een hoge score halen voor ze door mogen naar het volgende onderwerp. Hoe bewaak je hun vooruitgang en hoe communiceer je daarover?
  3. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen elkaar helpen om de stof beter te beheersen?
  4. Beheersingsgericht leren lijkt effectief te zijn als aanvullende lesmethode. Hoe bepaal je welke onderwerpen geschikt zijn voor deze interventie?
  5. Hoe kun je kinderen die meer tijd nodig hebben om het vereiste niveau per blok te halen extra begeleiden?

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs