Cultuureducatie

Cultuureducatie

Klein effect, gemiddeld bewijs, lage kosten.

Klein effect (2 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, lage kosten. Toelichting

Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Deze interventie kan als onderdeel van het lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit. Cultuureducatie kan wekelijks of maandelijks worden georganiseerd of in de vorm van een intensiever programma, zoals via zomerscholen of meerdaagse cursussen met verblijf. Hoewel de activiteiten op zichzelf ook educatieve waarde hebben, gaat het in deze menukaart om het effect van cultuureducatie op de schoolprestaties.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de onderzochte interventies zeer uiteenlopende effecten hebben. Hoe verhoudt de door jou gekozen kunstinterventie zich tot wat je wilt verbeteren en hoe weet je of de interventie succesvol zal zijn?
  2. Betere leerprestaties blijken haalbaarder te zijn bij jonge leerlingen.
  3. Dat het bespelen van een muziekinstrument een positief effect heeft op de leerprestaties is vooral veelbelovend.
  4. Op kunst geïnspireerde oplossingen kunnen een manier zijn om oudere leerlingen weer bij het leren te betrekken, maar dat leidt niet altijd tot betere prestaties. Hoe kun je die grotere betrokkenheid inzetten om het lesgeven en leren voor deze leerlingen te verbeteren?
  5. Cultuureducatie is een zelfstandig educatief doel, maar is over het algemeen geen erg effectieve manier om de leerprestaties in de kernvakken te verbeteren.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs