Individuele instructie

Individuele instructie (tutoring)

Gemiddeld effect, gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Gemiddeld effect (3 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Bij individuele instructie krijgt elke leerling individuele opdrachten en begeleiding. Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat elke leerling andere behoeften heeft en dat een persoonlijke benadering, vooral in het soort activiteiten en het tempo waarin leerlingen de lesstof tot zich nemen, het meest effectief is. In het onderwijs zijn in de loop der jaren verschillende modellen van individuele instructie toegepast, vooral bij vakken als rekenen/wiskunde, waar leerlingen grotendeels zelfstandig opdrachten maken. Meer recent zijn er digitale technologieën ingezet om individuele activiteiten en feedback mogelijk te maken.

Individuele instructie: Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende tijd is voor directe interactie tussen de leerkracht/docent en de leerlingen, zowel individueel als klassikaal, als de leerkracht/docent zijn/haar handen vol heeft aan het organiseren en monitoren van individuele activiteiten?
  2. Het kan zijn dat individuele instructie alleen effectief is voor leerlingen die hun eigen leren goed kunnen managen (zie ook Metacognitie en zelfregulerend leren). Wat heeft dit voor gevolgen voor jouw leerlingen?
  3. Als je digitale middelen gebruikt voor individuele leeractiviteiten, is dat voor de leerlingen een effectieve manier om de stof te oefenen, maar leerlingen hebben daarnaast directe instructie van een leerkracht/docent nodig als er nieuwe stof wordt behandeld of als de leerlingen geen progressie boeken.
  4. Heb je instructie in kleine groepen overwogen om leerlingen met verschillende leerbehoeften tegemoet te komen zonder dat dit ten koste gaat van de totale hoeveelheid instructie die de leerlingen ontvangen?

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs