Individuele instructie

Individuele instructie (tutoring)

Bij individuele instructie krijgt elke leerling individuele opdrachten en begeleiding. Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat elke leerling andere behoeften heeft en dat een persoonlijke benadering, vooral in het soort activiteiten en het tempo waarin leerlingen de lesstof tot zich nemen, het meest effectief is. In het onderwijs zijn in de loop der jaren verschillende modellen van individuele instructie toegepast, vooral bij vakken als rekenen/wiskunde, waar leerlingen grotendeels zelfstandig opdrachten maken. Meer recent zijn er digitale technologieën ingezet om individuele activiteiten en feedback mogelijk te maken.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs