Instructie in kleine groepen

Instructie in kleine groepen (tutoring)

Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht/docent of iemand anders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee tot vijf leerlingen. Zo kan deze zich exclusief op een klein groepje leerlingen richten, meestal in een apart lokaal of een aparte ruimte. Intensieve instructie in kleine groepen wordt vaak toegepast ter ondersteuning van minder goed presterende leerlingen of leerlingen die achterlopen, maar kan ook in algemenere zin worden ingezet om meer vooruitgang te boeken of om ingewikkelde onderwerpen of vaardigheden aan te leren.

Lees de themapagina over begrijpend lezen op Onderwijskennis.nl.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs