Klassenverkleining

Klassenverkleining

Gemiddeld effect, gemiddeld bewijs, hoge kosten.

Gemiddeld effect (3 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, hoge kosten. Toelichting

Men gaat ervan uit dat een leerkracht/docent naarmate een klas of lesgroep kleiner is meer lesmethoden tot zijn/haar beschikking heeft en leerlingen meer aandacht kan geven, waardoor hun prestaties verbeteren.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Een kleine vermindering van het aantal leerlingen in de klas (bijvoorbeeld van 30 naar 25) is waarschijnlijk niet kosteneffectief in vergelijking met andere interventies.
  2. Voor jongere kinderen kunnen kleinere klassen misschien voordeel opleveren op de lange termijn.
  3. Kleinere klassen hebben alleen effect op het leren als leerkrachten/docenten daardoor ook anders gaan lesgeven. Hoe kun jij de aanpak van de leerkrachten/docenten op jouw school aanpassen? Welk trainingen zijn daarvoor nodig?
  4. De voordelen van kleinere klassen zitten hem vooral in een grotere flexibiliteit in het lesgeven en de hoeveelheid en de kwaliteit van de feedback die leerlingen krijgen (zie ook Feedback). Heb je nagedacht over hoe je het leren in kleinere klassen gaat organiseren en hoe je leerlingen betere feedback kunt geven?
  5. Heb je, als alternatief voor klassenverkleining, overwogen om je personeel anders in te zetten (zowel leerkrachten/docenten als onderwijsassistenten/instructeurs), zodat de leerkrachten/docenten intensiever met kleinere groepen kunnen werken (zie ook Instructie in kleine groepen)?

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs