Leren van en met medeleerlingen

Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijvoorbeeld:

  • leeftijdsoverschrijdende instructie, waarbij een oudere leerling wordt gekoppeld aan een of meer jongere leerlingen en de rol van instructeur op zich neemt;
  • leren met hulp van medeleerlingen, een gestructureerde interventie die bestaat uit twee- of driewekelijkse sessies van 25 tot 35 minuten voor rekenen en lezen;
  • wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en geïnstrueerde.

Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor het evalueren van hun succes.

Evaluatie door medeleerlingen houdt in dat de leerling die als instructeur optreedt feedback geeft aan zijn medeleerling. Die kan bijvoorbeeld gericht zijn op verbetering van het leerproces of op het rechtzetten van dingen die de leerling niet goed heeft begrepen.

Lees de themapagina over leren van met medeleerlingen op Onderwijskennis.nl.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs