Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
  • metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
  • motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

Lees de themapagina over metacognitie en zelfregulatie op Onderwijskennis.nl.

Begeleidingsdocument

De EEF heeft een document gepubliceerd met instructies voor het toepassen van metacognitie en zelfregulatie in de klas.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs