Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren

Groot effect, sterk bewijs, zeer lage kosten.

Groot effect (7 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
  • metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
  • motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Welke expliciete tips kun je je leerlingen geven om hen te helpen bij het plannen, monitoren en evalueren van specifieke taken en van bepaalde aspecten van hun leerproces?
  2. Hoe kun je hen de gelegenheid geven om deze tips in de praktijk te brengen, eerst met hulp en daarna zelfstandig?
  3. Hoe kun je leerlingen uitdagen om voor bepaalde specifieke leertaken hun zelfregulatie en metacognitie te ontwikkelen?
  4. Hoe kun je in de klas gesprekken over metacognitie stimuleren, gerelateerd aan het doel en de inhoud van de les?
  5. Welke training heb je nodig om je kennis en begrip van deze interventies te vergroten? Heb je ook andere professionele trainingen overwogen, die op andere scholen aantoonbaar effectief zijn gebleken?

Begeleidingsdocument

De EEF heeft een document gepubliceerd met instructies voor het toepassen van metacognitie en zelfregulatie in de klas.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs