Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Gemiddeld effect, gemiddeld bewijs, gemiddelde kosten.

Gemiddeld effect (3 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, gemiddelde kosten. Toelichting

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren. Voorbeelden van interventies:

  • ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen;
  • algemene interventies om ouders te stimuleren hun kinderen te helpen bij bijvoorbeeld lezen of huiswerk;
  • activiteiten en programma’s gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij ouders (bijv. geletterdheid of IT-vaardigheden);
  • intensievere interventies voor gezinnen in crisissituaties.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Betrokkenheid is gemakkelijker te realiseren bij ouders van zeer jonge kinderen. Hoe houd je ouders betrokken als hun kinderen ouder worden?
  2. Heb je een flexibele oplossing waarin rekening wordt gehouden met de (werk)agenda van ouders? Ouders van oudere kinderen geven misschien de voorkeur aan kortere sessies op een flexibel tijdstip.
  3. Hoe zorg je ervoor dat de ouders zich welkom voelen op school, vooral als ze zelf geen positieve ervaringen hebben met school?
  4. Welke praktische ondersteuning, adviezen en begeleiding kun je ouders geven die zichzelf niet in staat achten om hun kinderen te helpen bij het leren, zoals eenvoudige tips om jonge kinderen te helpen met lezen?

Praktijkkaarten

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs