Sportieve activiteiten

Sportieve activiteiten

Klein effect, beperkt bewijs, gemiddelde kosten.

Klein effect (2 maanden leerwinst), beperkt bewijs, gemiddelde kosten. Toelichting

Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Dat kan via door de school zelf georganiseerde naschoolse activiteiten, een lokale sportclub of kinderopvangorganisatie die met sportopgeleide pedagogisch medewerkers werkt. Sommige interventies worden ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/ wiskunde.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten kan bijdragen aan minder verzuim en minder schooluitval.
  2. De verschillende interventies laten een wisselend effect zien en deelname aan sportieve activiteiten leidt niet direct tot betere schoolprestaties. De kwaliteit van de interventie en de mate waarin het leren op school daarin een rol speelt, kunnen een groter verschil maken dan de gekozen interventie zelf.
  3. Georganiseerde buitenschoolse activiteiten waarin sport wordt gecombineerd met korte, regelmatige en gestructureerde lessen in lezen, schrijven en rekenen/wiskunde (een-op-een of in groepen), bijvoorbeeld op een naschoolse club of zomerschool, zullen zeer waarschijnlijk meer effect hebben op de schoolprestaties dan alleen sporten.
  4. Als je overweegt om sportieve activiteiten in te zetten om de aanwezigheid en betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun prestaties te verbeteren, hoe ga je het effect daarvan dan meten?

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs