Voor- en vroegschoolse interventies

Voor- en vroegschoolse interventies

Voor- en vroegschoolse interventies zijn erop gericht dat jonge kinderen voorschoolse of peuterschoolervaring opdoen, ter voorbereiding op een succesvolle schooltijd. De hier samengevatte onderzoeksresultaten concentreren zich op het effect van ‘pakketten’ van voor- en vroegschoolse interventies (opgebouwd uit meerdere componenten) en niet op individuele interventies voor deze doelgroep. Veel van de onderzochte programma’s en interventies zijn gericht op kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Sommige ervan bieden ook ondersteuning aan de ouders.

Lees de themapagina over het jonge kind op Onderwijskennis.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs