Voor- en vroegschoolse interventies

Voor- en vroegschoolse interventies

Gemiddeld effect, sterk bewijs, zeer hoge kosten.

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer hoge kosten. Toelichting

Voor- en vroegschoolse interventies zijn erop gericht dat jonge kinderen voorschoolse of peuterschoolervaring opdoen, ter voorbereiding op een succesvolle schooltijd. De hier samengevatte onderzoeksresultaten concentreren zich op het effect van ‘pakketten’ van voor- en vroegschoolse interventies (opgebouwd uit meerdere componenten) en niet op individuele interventies voor deze doelgroep. Veel van de onderzochte programma’s en interventies zijn gericht op kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Sommige ervan bieden ook ondersteuning aan de ouders.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschoolse educatie en kinderopvang. Inzet van voor- en vroegschoolse interventies kunt u in samenwerking doen, binnen de bestaande kaders voor verantwoordelijkheden en besteding van middelen.
  2. De interventies moeten van hoge kwaliteit zijn, en gekwalificeerd en goed opgeleid personeel is essentieel.
  3. Die hoge kwaliteit komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van een positieve relatie tussen medewerkers en kinderen, waarbij de kinderen o.a. kennismaken met (voor)lezen, beginnend cijfermatig inzicht ontwikkelen en non-verbaal leren redeneren.
  4. Een langere periode (minimaal een jaar) op een voor- of peuterschool en starten op jonge leeftijd (drie jaar) lijken meer effect te hebben dan kortere periodes op een iets latere leeftijd, wat gemiddeld minder resultaten oplevert.
  5. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen profiteren van hoogwaardige interventies, vooral als daar kinderen uit verschillende milieus aan meedoen en als deze interventies een sterke educatieve component hebben.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs