Interventies gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de school bewust vorm te geven.

Welbevinden bevordert het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren. De relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Lees de themapagina over interventies gericht op het welbevinden op Onderwijskennis.nl.

Kenniscommunity

Het thema welbevinden staat op dit moment centraal in de kenniscommunity. Hier vind je tutorials waarin experts de theoretische inzichten kort en bondig toelichten, komen verschillende leernetwerken bij elkaar en kun je je aanmelden voor activiteiten van de kenniscommunity. In de toekomst vind je hier ook steeds meer praktijkvoorbeelden en mogelijkheden voor interactie.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs