Zomer- of lentescholen

Zomer- of lentescholen

Klein effect, sterk bewijs, gemiddelde kosten.

Klein effect (2 maanden leerwinst), sterk bewijs, gemiddelde kosten. Toelichting

Zomerscholen zijn lessen die in de zomervakantie worden gegeven. Ze zijn vaak bedoeld om achterstanden in te halen, maar bevatten bijvoorbeeld ook sportieve en culturele activiteiten. Er zijn ook interventies met een specifiek doel, bijvoorbeeld leerlingen helpen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs of om goed presterende leerlingen voor te bereiden op de universiteit.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Als je met een zomerschool de schoolprestaties wilt verbeteren, moet deze een leercomponent hebben. Heeft jouw zomerschool een intensieve instructiecomponent (in kleine groepen of een-op-een)?
  2. Zomerscholen zijn relatief duur. Heb je overwogen om gedurende het schooljaar te voorzien in extra leertijd? Daarmee bereik je misschien vergelijkbare resultaten voor minder geld.
  3. Bij een zomerschool kan het lastig zijn om ervoor te zorgen dat de leerlingen gedurende het hele programma blijven komen. Hoe kun je leerlingen en hun familie betrokken houden?

Praktijkkaarten

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs