#4 Ouderbetrokkenheid en welbevinden – Noëlle Pameijer

In deze tutorial vertelt Kinder- en Jeugdpsycholoog Noelle Pameijer meer over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en het welbevinden van leerlingen en leraren.

Waarom is het belang om die ouderbetrokkenheid op school zo goed mogelijk in te richten en hoe zou je dat kunnen doen? Noelle geeft praktische voorbeelden hoe je dit op en in je school zo optimaal mogelijk kan inrichten. Educatief partnerschap met erkenning voor elkaar rollen en verantwoordelijkheden.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs