Brede ondersteuning op Reynaert in Hulst

Doordat de taalvaardigheid bij leerlingen terugloopt, hebben ze soms veel moeite met het begrijpen van teksten of vinden het lastig om op toetsvragen een goed antwoord te geven. Taalcoördinator Sara Yserbyt ziet dat ook op het Reynaertcollege in Hulst. Op deze middelbare school worden de NP Onderwijs-gelden onder andere ingezet om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die een taalachterstand hebben opgelopen.

(leerkracht voor groep in lokaal)

Eigenlijk zag ik liefst jou en Jasmijn samen, want jullie hebben hetzelfde probleem. 

(leerling) Welk probleem? 

(leerkracht) Jullie steken te veel tijd in jullie maakwerk. Gaan jullie dan donderdag komen? En zij ook? Ja, maar ik wil ook mensen vanmiddag.

(Sara Yserbyts, taalcoördinator en docent, voor schoolgebouw)

Het is een vaststelling dat in Nederland de taalvaardigheid van leerlingen enorm terugloopt, waardoor ze teksten soms heel moeilijk begrijpen, maar waardoor ze ook heel erg lastig vinden om op toetsvragen een goed antwoord te geven. Dus het is meer dan alleen de taalvaardigheid, maar het gaat veel breder. En daarom hebben wij de gelden uit het NP Onderwijs ook ingezet op extra ondersteuning van leerlingen die achterstand hebben op taal.

(leerkracht in lokaal)

Niemand? Niemand komt vanmiddag? Marga komt niet alleen. Vindt ze eng. 

(leerlingen lachen)

(leerkracht) Dan ga ik jullie claimen hè. Ja, dan móeten jullie komen hé.

(Sara Yserbyts)

Op dit moment zijn we heel erg aan het inzetten op het remediëren van leerlingen die een achterstand hebben op Nederlands en op Engels. Omdat wij sinds kort de Diatoetsen afnemen, kunnen we heel goed detecteren wie welke achterstand heeft.

(Mara Bolterman, leerling 6 vwo, in gang schoolgebouw)

Ik heb vooral wat gehad aan de extra uren die zijn ingeroosterd bij bepaalde vakken, om mijn vaardigheden te verbeteren. Ik doe zelf ook gespreid examen, en aangezien de gelden uit het NP Onderwijs nu een jaar, of in elk geval twee jaar extra zijn uitgebreid, zou dat mij ook heel erg kunnen helpen. Want dan heb ik niet één jaar om extra mijn vaardigheden te kunnen verbeteren, maar wel twee. 

(Hanna Navarro, zorgcoördinator, in klaslokaal)

Het is heel belangrijk dat wij met die extra uitbreiding van de gelden uit het NP Onderwijs hebben kunnen werken aan de uitbreiding van de ondersteuningsstructuur. School is voor de meeste leerlingen niet meteen hetgeen dat ze het liefst doen. Alleen zijn de leuke dingen ook weggevallen de afgelopen jaren. Het was ook heel wisselend: dan ging je weer naar school, dan weer niet naar school. Het stukje veranderingen, wat voor kinderen in deze leeftijd sowieso al best moeilijk is. Daarbij die achterstanden: het schoolstuk bleef wel doorlopen, maar vervolgens had je dan weken, soms maanden geen les gehad. Dus dat maakt dat de motivatie serieus gedaald is. Kinderen hadden voorheen ook problemen waarvoor ze extra ondersteuning kregen, maar nu zie je met corona dat kinderen die al problemen hadden daar nog meer last van gekregen hebben. En kinderen die eerder niet in beeld waren, dat we die ook daar extra bovenop in beeld hebben gekregen. Dus we zijn er wel heel blij mee dat die mogelijkheid er is, want je ziet ook in de aanmeldingen dat er de afgelopen twee jaar echt behoorlijk in gepiekt is.

(leerkracht in lokaal)

En wie zegt: mevrouw, ik ga niet komen, want ik heb het niet nodig? Dat mag ook hè.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs