12 oktober NP Onderwijs Dialoogsessie: monitoring en evaluatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie La Vie Meeting Center, St. Jacobsstraat 61 in Utrecht

Kosten? Deelname is kosteloos

Voor wie? Schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar inspirerende uitwisseling van ervaringen met de organisatorische kant van het NP Onderwijs

Maximum aantal deelnemers:  75 personen

Aanmelden: nponderwijs@minocw.nl

Zet in mijn agenda

Schoolklas

De sessie is specifiek gericht op het thema monitoring en evaluatie. We staan stil bij vragen als: welke instrumenten kies je om te monitoren en te evalueren in hoeverre je interventies bijdragen aan je gestelde doelen? Hoe koppel je dit aan je schoolprogramma? Hoe zorg je dat de resultaten van je monitoring bijdragen aan duurzame kwaliteitsverbetering in je school?

Programma

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs
Inloop met koffie/thee en broodjes 12:30 - 13:00
Welkomstwoord namens ministerie OCW 13:00 - 13:10
Presentatie OCW: monitoring op landelijk niveau 13:15 - 13:45
Panelgesprek en plenaire discussie met Tijana Prokic Breuer,
Erik Hazenoot (directeur Vakcollege Rijnmond),
Eefje de Wever (directeur OBS Broekhem en BS op de 10Bunder) en
Sjoerd van der Zande (directeur SO de Brouwerij)
Thema: best practices op het gebied van monitoring en evaluatie
13:45 - 14:30
Pauze 14:30 - 15:00
Dialoogsessie in kleine groepen
Thema: monitoring van NP Onderwijs-interventies
Uitwisseling van ervaringen en gelegenheid om te sparren
15:00 - 16:15
Plenaire afronding: wat neem je mee van deze middag? 16:20 - 16:40
Netwerkborrel

16:40 - 17:30

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs