Monitoring Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het NP Onderwijs op stelselniveau. Zo krijgen we inzicht in de uitvoering van het programma door scholen en gemeenten en de opbrengsten.
Ook op schoolniveau zijn goede monitoring en evaluatie essentieel. U kunt geld uit het NP Onderwijs daarom ook daarvoor gebruiken.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs