Tweede subsidieronde voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren

Van 1 april tot en met 15 mei 2023 wordt onder de noemer ‘WEL in Ontwikkeling’ een tweede inschrijfronde opengesteld voor de subsidie vanuit het NP Onderwijs voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Deze ronde is uitsluitend bedoeld voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die in de eerste subsidieronde geen aanvraag hebben ingediend. Zij kunnen zo alsnog subsidie aanvragen om aan dit project deel te nemen.

Wat houdt het project ‘WEL in Ontwikkeling’ in?

Logo WEL in Ontwikkeling

Het doel van het project is om kinderen en jongeren die nu niet ingeschreven staan te helpen bij het verkleinen van hun afstand tot onderwijs. Na een geslaagde pilotfase en de eerste aanvraagronde wordt binnenkort een tweede ronde opengesteld,  specifiek voor samenwerkingsverbanden die eerder geen aanvraag indienden. Met deze subsidie kunnen zij middelen aanvragen voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Zij worden hierin ondersteund door de landelijke partners Ingrado, Gedragswerk en OZJ. Dit project richt zich op het ophalen, bedenken en creëren van opties die het de doelgroep mogelijk maken om te leren en zich te ontwikkelen. Er wordt tellend (aantal besproken en bereikte niet-ingeschreven kinderen en jongeren) en vertellend (wat is er nodig in de samenwerking en wat is er nodig voor de kinderen en jongeren?) gerapporteerd.

Hoe hoog is de subsidie?

Dat verschilt per samenwerkingsverband. Het bedrag per samenwerkingsverband voor de uitvoering van deze regeling is gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen in het desbetreffende samenwerkingsverband ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in Nederland. De data waarop de regeling is gebaseerd, moeten namelijk openbaar en transparant zijn. Het maximale aanvraagbedrag per regio is opgenomen in een bijlage bij de regeling.

De besteding van de subsidie is gekoppeld aan het NP Onderwijs. Dat betekent dat het geld nu nog twee schooljaren kan worden ingezet, uiterlijk tot augustus 2025.

Hoe werkt de aanmelding?

Samenwerkingsverbanden moeten een activiteitenplan indienen, met veel ruimte voor maatwerk per regio. Deze subsidie wil zoveel mogelijk niet-ingeschreven kinderen en jongeren bereiken. Het is een exploratief traject, waarin verschillende partijen binnen hun eigen regio met elkaar op zoek gaan naar de best passende aanpak. In het activiteitenplan wordt ingegaan op directe én indirecte activiteiten en besteding van middelen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs