Stagepunt Haagse Hogeschool verbindt student en arbeidsmarkt

Van een stagetekort door corona is geen sprake meer. Toch is een succesvolle stage-ervaring niet voor iedere student vanzelfsprekend. Hoe presenteer je je aan een mogelijk stagebedrijf? En wat als je tijdens je stage tegen problemen aanloopt? De Haagse Hogeschool greep het momentum van het Nationaal Programma Onderwijs aan om een eigen Stagepunt op te richten: voor én door studenten.

“In het begin hadden we niets, alleen geld”

Studenten in lokaal

Onderzoeksassistent Radek Bucko is vanaf het begin betrokken vanuit het studentenperspectief: “We gingen denken: wat willen studenten? Het hele project moest opgezet worden. Het enige dat we hadden, was geld.” De NP Onderwijsgelden gaven het team ruimte om zelf te bepalen hoe ze het Stagepunt wilden inrichten, en waar ze de focus op wilden leggen. Projectleider Caroline Draper: “Je hoeft niet van tevoren alles vast te leggen, maar kunt gaandeweg het project ontwikkelen en bijstellen.”

Studenten die studenten helpen

Op het Stagepunt in de Haagse Hogeschool zitten HRM-studenten klaar om hun medestudenten van advies te voorzien. HRM-student Mellani is een van hen: “Kenmerkend voor het Stagepunt is dat we studenten die binnenkomen op hun gemak stellen. Zo stellen ze zich open, zodat we kunnen achterhalen wat daadwerkelijk het probleem is en beter kunnen helpen.”

Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tekst: Met het Nationaal Programma Onderwijs
investeren onderwijsinstellingen tijdens
en na corona in hun studenten.

Vandaag zijn we bij De Haagse Hogeschool
om te zien hoe zij dit geld besteden.

Talking head:

Caroline Draper
Projectleider Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Tijdens corona kwamen die
NPO-middelen vrij
en werd duidelijk dat er knelpunten
waren rondom stages.
Toen dacht ik: dit is het moment
om een project neer te zetten
voor en door studenten."

Talking head:

Radek Bucko
HRM-onderzoeksassistent Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Het projectteam van het Stagepunt begon
met twee mensen: Caroline en ik.
Ik vanuit het studentenperspectief en Caroline
vanuit het beleidsperspectief.
We gingen denken: wat moet het logo
worden en wat willen studenten?
Het hele project moest
nog opgezet worden.
Het enige dat we hadden
was geld."

Talking head:

Caroline Draper
Projectleider Stagepunt De Haagse Hogeschool

"De NPO-middelen geven je als
projectleider speelruimte.
Je hoeft niet van tevoren vast te leggen wat je
precies gaat doen en wat de resultaten zijn,
maar je kunt gaandeweg het project
ontwikkelen en bijstellen."

Talking head:

Radek Bucko
HRM-onderzoeksassistent Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Toen ik ben aangehaakt aan het Stagepunt
was er al een enquête bezig
vanuit studenten Bedrijfskunde,
die het gingen onderzoeken.
Ik wilde verder ingaan op die enquête
door interviews uit te voeren
met een aantal studenten.
Om te horen wat hun problemen zijn
bij het vinden van een stage,
maar ook hoe zij het beste geholpen
kunnen worden."

Talking head:

Mellani Sanchit
HRM-student en -medewerker Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Het Stagepunt heeft een plek waar
studenten naartoe kunnen.
Dat is binnen De Haagse Hogeschool.
Daar zitten de studenten die
andere studenten helpen.
Kenmerkend voor het Stagepunt is dat je
studenten die binnenkomen
op hun gemak stelt.
Op deze manier zullen studenten
zich ook meer openstellen.
Dan kun achterhalen wat nou
daadwerkelijk het probleem is,
zodat wij beter kunnen helpen.
Vragen die we nu voornamelijk hebben
gekregen zijn bijvoorbeeld:
Zou je naar mijn cv willen kijken,
of naar mijn motivatiebrief?
Soms zijn er ook studenten die bijvoorbeeld
moeite hebben met de taal.
Die verwijzen we dan wel
naar het Taalpunt."

Talking head:

Radek Bucko
HRM-onderzoeksassistent Stagepunt De Haagse Hogeschool

"We haken regelmatig aan bij stagemarkten
van verschillende opleidingen.
Zelf hebben we ook een stagemarkt georganiseerd
en dat gaan we ook in de toekomst doen.
Zo proberen we de studenten direct te verbinden
met bedrijven waarvan we denken:
hier willen we graag mee samenwerken; dit is een
bedrijf waar een student zijn weg kan vinden.

Sfeerbeelden docenten:

"Fijn dat jullie er allemaal zijn, welkom!
Wij zijn hier vandaag op verzoek
van het Stagepunt,
om jullie te helpen met het schrijven van
een goed cv en een motivatiebrief.
Zodat je daar straks veel minder last van
ondervindt als je gaat solliciteren
en denkt van: goh, ik loop ergens op vast,
maar ik weet het niet…

Talking head:

Mellani Sanchit
HRM-student en -medewerker Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Mijn motivatie om bij het
Stagepunt te beginnen was
omdat ik het onderwerp diversiteit en
inclusie heel belangrijk vind.
Hier binnen het Stagepunt kan
ik mijn kennis uitbreiden,
want ik krijg hier te maken met
verschillende onderwerpen,
maar ik kan mijn kennis ook delen met studenten
en eventueel ook mijn begeleider.

Talking head:

Caroline Draper
Projectleider Stagepunt De Haagse Hogeschool

"Op dit moment zijn we betrokken
bij een initiatief,
vanuit het jongerenberaad
in Den Haag Zuidwest,
bij het opzetten van een
bijbanenloket.
De ervaring, de kennis en kunde
van het Stagepunt
kunnen we daar heel
goed gebruiken."

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs