De waarde van praktijkervaring

Leren in de praktijk is een wezenlijk onderdeel van een mbo-opleiding. Tijdens corona dreigden veel mbo-studenten praktijkervaring mis te lopen – leerwerkplekken en stageplekken waren moeilijk te vinden. Het Koning Willem I College startte vanuit het Nationaal Programma Onderwijs eigen initiatieven om praktijkleren te ondersteunen. Die blijken ook na corona van toegevoegde waarde: “Studenten laten hier dingen zien van zichzelf die wij in de klas nooit hadden kunnen ontdekken.”

Conceptstore de Handelswinckel

De Handelswinckel

In de Handelswinckel in Uden konden studenten uit verschillende opleidingsrichtingen praktijkervaring opdoen met echte klanten, producten en leveranciers. Bas Kivits begeleidde studenten als winkelmanager: “Als je hun verantwoordelijkheid en vrijheid geeft zijn alle successen hun eigen successen. Daar raken ze enorm gemotiveerd van.”

ICT-loket

In de ICT-sector werd tijdens corona veel thuis gewerkt. In Veghel startte het Koning Willem I College daarom een eigen loket, waar klanten terecht kunnen bij ICT-studenten voor reparaties en gebruikersvragen. “Het meest verrassende vind ik het wij-gevoel dat we hebben gecreëerd met elkaar, zegt coördinator Saskia van Casteren. “Dat zorgt ervoor dat een student echt in de rol van medewerker komt.”

Tekst gaat verder onder de video


Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tekst: Met het Nationaal Programma Onderwijs investeren onderwijsinstellingen tijdens en na corona in hun studenten.

Vandaag zijn we bij het Koning Willem I College om te zien hoe zij dit geld besteden.

Talking head:
Ellen van Veenendaal
Onderwijsmanager Koning Willem I College:

"In de corona-tijd was het voor onze studenten heel erg lastig om stageplekken te vinden.
In het mbo is het beroepsonderwijs zo’n wezenlijk onderdeel van het opleiden, dat we op zoek zijn gegaan naar alternatieven en met deze initiatieven op de proppen zijn gekomen."

Talking head:
Bas Kivits
Conceptstore manager Handelswinckel:

"De Handelswinckel is een concept vanuit het Koning Willem I College om een praktijkleeromgeving te creëren voor mbo-studenten, met echte leveranciers, echte producten, in een echte winkel met echte klanten."

Talking head:
Joost van Lankvelt
Student Retailspecialist:

"Ik doe de opleiding verkoopspecialist. Daarbij werk ik vier dagen hier in de winkel en ga ik één dag naar school.
Ik leer daarbij het leidinggeven op de vloer en het aansturen van een team."

Talking head:
Elliot Warren
Student Retail:

"Mijn favoriete taak is denk ik wel het afrekenen, want dan heb je goed klantcontact.
Ik vind het altijd wel leuk om een praatje te maken met klanten.
Dat bevalt heel goed."

Gesprekje tussen Elliot Warren en klant:

"Ja, de spiegel is daar.
- Perfect, dankjewel."

Talking head:
Bas Kivits
Conceptstore manager Handelswinckel:

We hebben op dit moment drie leerwegen.
"De eerste is het normale stage lopen.
De tweede is onderwijsprojecten waarin we aan leraren en onderwijzers hebben gevraagd een project te maken voor in de winkel.
Het derde is de carrousel, waarin we de grenzen opzoeken van het hybride onderwijs, waarin studenten in negen weken tijd drie weken onderwijs krijgen, drie weken zelfstandig moeten werken en drie weken in de winkel bezig zijn.
Het mooie vind ik, met studenten, dat als je hun de verantwoordelijkheid geeft en ook de vrijheid die daarbij hoort, dat alle successen dan ook hun eigen successen zijn, en dat ze daar enorm gemotiveerd van raken."

Titel in beeld: Nationaal Programma Onderwijs

Talking head:
Saskia van Casteren
Coördinator ICT-loket:

"In de ICT-sector zat in corona-tijd eigenlijk als eerste iedereen thuis  te werken.
Ook stageplaatsen waren daardoor heel erg lastig te vinden voor onze studenten.
En zijn we samen met de studenten gaan kijken van: kunnen we zelf geen loket opstarten?
Zodat we in ieder geval een plek hadden waar we werkervaring op konden laten doen.
Mensen kunnen hier terecht voor reparaties, maar ook voor gebruikersvragen."

Gesprekje tussen student Ahmad Albakdali, ICT-student en klant

"Als je hier klikt,dan is het opgelost.
- Ja.Dus eigenlijk is het een vrij simpele zaak."

Talking head:
Ruth Beun
Coördinator ICT-loket:

"We hebben ook daadwerkelijk hospitality trainingen gegeven aan de studenten zodat ze ook goed kunnen communiceren.
Omdat we ook echt bedrijfsmatige opdrachten krijgen.
We zijn echt een partner in het spel."

Talking head:
Saskia van Casteren
Coördinator ICT-loket:

"Het meest verrassende is het  wij-gevoel wat we hebben kunnen creëren met elkaar.
Dat zorgt ervoor dat een student ook echt in de rol van medewerker komt, op het ICT Loket."

Talking head:
Ellen van Veenendaal
Onderwijsmanager Koning Willem I College:

"We zijn natuurlijk heel erg gewend om in de klaslokalen altijd de regie te hebben.
Op wat je wanneer gaat leren, we maken daar leerlijnen voor.
In de situatie die we hier gecreëerd hebben zijn eigenlijk de momenten en de situaties die zich spontaan voordoen het leermoment.
Dus je creëert de voorwaarden.
Dus je werkt met echte klanten en zekrijgen ook meer verantwoordelijkheid.
We noemen studenten geen student maar werknemer, en dat doet al heel veel met studenten.
Wat ik een heel mooi voorbeeld vind en een mooi voordeel vind is met name ook dat je talenten ziet die naar voren komen die in een klassensituatie eigenlijk nooit aan bod gekomen zouden zijn.
Studenten kunnen hier dingen laten zien en van zichzelf tonen, waarvan wij ze in een klassensituatie nog nooit eerder hadden kunnen ontdekken."

Tekst in beeld: Nationaal Programma Onderwijs

Bekijk meer voorbeelden op nponderwijs.nl

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Spontane leermomenten

Ellen van Veenendaal is onderwijsmanager bij het Koning Willem I College: “We zijn gewend de regie te hebben op wat een student wanneer leert. Op deze plekken met echte klanten zijn spontane situaties de leermomenten. Een mooi voordeel daarvan is dat je talenten naar voren ziet komen die in een klassensituatie nooit aan bod gekomen zouden zijn.”

Bureau Pitstop: steun bij stages

Het stagetekort dat is ontstaan door corona is grotendeels opgelost. Toch is het voor een groep mbo-studenten lastig om een stage te vinden. Mbo-2-studenten aan het Koning Willem I College kunnen in dat geval terecht bij Bureau Pitstop. Het bureau helpt hen actief bij het zoeken naar een stageplaats, ondersteunt hen als er tijdens de stage problemen ontstaan en investeert in het ontwikkelen van een goede beroepshouding.

Een veilige basis voor studenten

Het is voor studenten fijn om te weten dat er hier niets van ze verwacht wordt, vertelt coördinator Annette Horstink. “Ze kunnen even stoom afblazen, en van daaruit weer verder gaan. Er zitten hier mensen die de taal van studenten verstaan.” Student Jaimy komt graag bij Pitstop: “Ik kan hier mezelf zijn en mijn ding doen. Als je een vraag hebt helpen ze je heel goed, en ze houden rekening met je.”


Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Tekst: Met het Nationaal Programma
Onderwijs investeren
onderwijsinstellingen tijdens en
na corona in hun studenten.

Vandaag zijn we bij het Koning
Willem I College
om te zien hoe zij dit geld
besteden.

Talking head:
Annette Horstink
Coördinator Bureau Pitstop:

"Bureau Pitstop is een initiatief
wat we hier hebben neergezet
voor studenten die geen stage hebben."

Gesprekje tussen medewerker en leerling:

"Goedemiddag.
- Hoi."

Talking head:
Annette Horstink
Coördinator Bureau Pitstop:

"Dat is echt het criterium: je moet
hier bij de opleiding stage lopen.
Maar soms is het voor de studenten
heel erg lastig om dat te vinden.
En dan komen ze hier op de dag dat
ze stage lopen.
Voor een eerstejaars is dat dan
één dag in de week en voor een
tweedejaars is dat twee dagen.
Dan komen ze hier om zelf actief
stage te zoeken.
Wij ondersteunen tijdens het hele
traject.
Dat kan zijn bij het schrijven
van een brief, het maken van een
cv, het bellen met bedrijven,
waar we dus ook praktisch kunnen
ondersteunen.
Wat ook voorkomt is dat de student
natuurlijk stage loopt en dat het
dan om wat voor reden dan ook mis
gaat.
Dan komen ze vaak ook weer terug
bij ons en dan gaan we kijken hoe
het komt dat het mis is gelopen.
Vaak is dat een stukje
beroepshouding.
Het heeft ook te maken met de
afgelopen periode met corona,
waar dus veel zaken anders lopen.
Wat voor houding neem je nou aan
in een bedrijf?
Wat wordt er van je verwacht?
Ja, natuurlijk kun je niet de
hele dag op je telefoon zitten,
maar dat vinden ze soms toch
wel heel erg lastig.
Ook een stukje betrokkenheid
naar collega’s, je doet mee in
het proces.
Dat zijn zaken waarvan we wel
merken dat dat soms voor
sommige studenten lastig is.
Ja, wij hebben hier natuurlijk
te maken met mbo 2 leerlingen.
Dat zijn vaak hele kwetsbare
jongeren.
Dan is het toch fijn dat je
weet dat je ergens terecht
kan.
Dat er even niks van je
verwacht wordt en dat je even
stoom kan afblazen, en van
daaruit weer verder kan gaan."

Gesprekje tussen Annette Horstink
en leerling:

"Jaimy, wat heb je allemaal al
gedaan?
- Ik heb op stagemarkt gekeken."

Talking head:
Jaimy Schreuders
Student Medewerker Fastservice

"Ik kom hier dus heel graag bij
Pitstop.
Ik kan hier gewoon mezelf zijn,
ik kan hier mijn ding doen.
Als je gewoon een vraag hebt,
ze helpen je meteen.
Ze helpen je heel goed,
ze houden rekening met je.
Dus dat is wel echt heel
fijn aan Pitstop."

Talking head:
Annette Horstink
Coördinator Bureau Pitstop:

"Wat al heel erg fijn is als
studenten hier zijn...
Het is niet alleen voor de
studenten die ook echt
gebruik maken van Pitstop,
maar ze praten natuurlijk
heel veel met elkaar,
dus iedereen weet wel dat wij
hier zitten en dat we hier
zijn.
Dat maakt ook voor studenten
die onverhoopt stoppen met
hun opleiding, of klaar zijn
en niet doorgaan, dat ze ook
weten dat we hier ook nazorg
bieden.
Dus dat ze hier ook terecht
kunnen om te kijken:
Wat ga ik nu verder doen?
Als ik geen opleiding kies,
wat kan ik dan?
En daarom zit de medewerker
die de nazorg doet ook echt
fysiek hier binnen Pitstop
zodat hij aanwezig is
tijdens het traject en ook
de werkzaamheden van Pitstop
verricht.
Dan is hij gewoon al bekend
bij onze studenten.
Bureau Pitstop is heel erg
waardevol voor onze studenten
gebleken.
Sowieso in corona-tijd omdat
er een basis waar ze terug
kunnen komen met hun vragen.
Er zitten hier mensen die de
taal van de studenten
verstaan en ook met ze
spreken.
En het is hier heel erg
veilig.
Dat willen we graag
doorzetten, ook de komende
tijd en binnen het college."

Tekst in beeld:
Nationaal Programma Onderwijs

Bekijk meer voorbeelden op
nponderwijs.nl

Logo: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs