Regeling arbeidsmarkttoelage najaar 2023 gepubliceerd

Op 21 juni 2023 is de bekostigingsregeling voor de arbeidsmarkttoelage voor de laatste vijf maanden van 2023 gepubliceerd. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gekomen op grond van het onderwijsakkoord.

Schoolklas

Door deze regeling krijgen de schoolbesturen ook dit najaar nog middelen voor de vestigingen waarvoor zij de voorgaande twee schooljaren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs middelen kregen. Voor de periode van augustus tot en met december 2023 is deze vorm gekozen in afstemming met sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs.

De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste kwetsbare leerlingen. Deze vestigingen hebben over het algemeen de meeste moeite om personeel te vinden en te behouden, terwijl goed personeel hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Met de extra middelen kunnen deze vestigingen hun personeel beter behouden en nieuw personeel aantrekken door een arbeidsmarkttoelage toe te kennen aan hun personeel.

Lees de regeling

Bekijk de informatietool voor de arbeidsmarkttoelage

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs