School als Werkplaats en D’Tour: ondersteuning op maat bij Firda

Firda (voorheen: Friesland College en ROC Friese Poort) gaf met het budget van het Nationaal Programma Onderwijs een extra stimulans aan gerichte ondersteuning voor studenten met mentale problemen en studenten met studievertraging.

Dicht bij student en docent

Klassituatie in het mbo

Het programma School als Werkplaats (SAW) is er voor studenten met een zorgvraag ‘buiten school’, bijvoorbeeld als er sprake is van verslavingsproblematiek, psychische problemen of schulden. Met SAW werkt Firda samen met verschillende organisaties uit de jeugdzorg en -hulpverlening. Deze professionals werken ín de school, ook in de klassen. Op deze manier kunnen zij problemen op tijd signaleren en ondersteuning bieden.

Soms helpt een praatje met de student, een andere keer is er meer nodig. Met middelen uit het NP Onderwijs wordt hierop zwaarder ingezet, onder meer door studenten thuis op te zoeken.

Tekst gaat verder onder de video

Titelkaart: Nationaal Programma Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Met het Nationaal Programma Onderwijs investeren onderwijsinstellingen tijdens en na corona in hun studenten.
Vandaag zijn we bij Firda om te zien hoe zij dit geld besteden.

Talking head: Karin Nagel
Coördinator team School als Werkplaats

'Met de NPO-middelen hebben wij extra ingezet op twee werkwijzes binnen Firda: School als Werkplaats (SAW) en D’Tour.
Tijdens de lockdown hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om goed contact te houden met onze studenten.
We zijn heel creatief bezig geweest.
Een collega van mij is online gaan koken met jongeren.

Een collega van mij is met haar hond gaan wandelen met jongeren. Om die verbinding maar vast te houden.
Grote kans was namelijk dat we de jongeren helemaal kwijt gingen raken.
SAW, School als Werkplaats, bestaat al sinds 2010.
Het is een groot team met allemaal vertegenwoordigers van organisaties uit jeugdhulpverlening, en daarmee heel toegankelijk voor studenten.
Ze hoeven dus niet heel moeilijk te doen met bellen of op een wachtlijst te komen staan.
Ze kunnen direct ondersteuning krijgen.

Hier is ons serviceplein.
Hier is alle dienstverlening, de ondersteuning voor studenten, waaronder het adviescentrum.

Verderop heb je de loopbaan- en arbeidsondersteuning.
Spreekuur hebben we onder andere van Humanitas, een vrijwilligersorganisatie, en vanuit Amaryllis hebben we hier het BudgetLoket.
Veel jongeren stoppen nu ook met hun opleiding omdat ze financieel voor hun ouders moeten zorgen.
Daar hebben we nu ook echt veel mee te maken.
We willen natuurlijk dicht bij de studenten en de docenten zijn, vandaar dat we hier werken.
Hier zijn we zichtbaar en hier is het voor studenten makkelijk om op ons af te stappen.'

Talking head: Ingrid le Fevre
Docent & Studie Loopbaan Begeleider

'Binnen de Entree-opleiding ben je eigenlijk niet alleen vakdocent maar ben je ook vooral coach.
Als er sprake is van hele complexe problematieken heb je gewoon echt soms de hulp van SAW nodig.
En vaak begint dat dan met dat je met z’n drieën samen spart, bekijkt, waar de Entree-student hulp nodig heeft.
En je ziet dan ook dat de SAW’er het vervolgens buiten het klaslokaal over kan nemen.
Maar die vertrouwensband is er dan al.'

Talking head: Amarins van der Molen
Coördinator D'Tour

'Er zit al best veel overlap in SAW en D’Tour.
Dat is eigenlijk ook de reden dat we nog meer gaan samenwerken.
Om zowel voor de psychische problematiek de goede ondersteuning te bieden, maar ook daarna om te kijken: wat heb je dan ook in de klas, bij die docent en de student, nodig om onderwijs goed te kunnen volgen.'

Talking head: Nikki Ruardij
Student D'Tour traject

'In de covid-periode heb ik mijn stage toen wel goed afgerond, maar ik had heel weinig contact met mijn SLB'er. Daardoor had ik, onbewust, best wel veel achterstand opgelopen.
Toen kwam ik bij een andere stage en dat was heel erg wennen, het naar school gaan was weer heel erg wennen, en toen overleed een vriend van mij vrij plotseling.
Toen ging er bij mij eigenlijk een soort knop om dat ik dacht: ik trek dit niet.
Op die manier ben ik eigenlijk bij D’Tour terechtgekomen.
Dus we hadden een whiteboard, en ze heeft opgeschreven: dit moet je halen en dit is het tijdsvlak waarin je het gaat halen.
Ik wil nu dat je dit gaat invullen op je computer en aan mij laat zien wat je planning is.'

Talking head: Amarins van der Molen
Coördinator D'Tour

'Het voordeel van dat de mensen die in D’Tour zitten onderwijsmensen zijn en uit het onderwijs komen is dat zij ook makkelijker dat maatwerk kunnen vormgeven.
Zoals extra stage-uren of juist wat minder stage-uren, wat langer over je opleiding doen of de volgorde van je opleiding veranderen.'

Talking head: Merle Koers
Student SAW traject

'Het was ook best wel lastig om hulp te zoeken vanuit school dus dat toen op een gegeven moment iemand bij mij kwam, dat was gewoon heel fijn.
Het hoeft niet allemaal hoe je het geleerd hebt, in die vier jaar of in die drie jaar. Dat hoeft niet.
Het is jouw eigen proces en daar ondersteunen ze je juist mee.'

Titelkaart: Nationaal Programma Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bekijk meer voorbeelden op nponderwijs.nl

Studieuitval voorkomen

Het doel van D’tour is studieuitval voorkomen. Met deze aanpak bekijkt Firda wat studenten die vastlopen in het onderwijs nodig hebben om verder te komen in hun opleiding. Helpt een extra vak? Of een andere stage? Samen met een docent zoekt een student met D’Tour naar een passende route door de schoolloopbaan. De ondersteuning is erop gericht dat studenten onderwijs blijven volgen en niet uitvallen.

Elkaar versterken

SAW en D’tour bieden maatwerk en begeven zich in de school, dicht bij student en docent. Beide programma’s komen elkaar al regelmatig tegen in de praktijk en vullen elkaar goed aan.

Het plan is dan ook om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken, vertelt Amarins van der Molen, begeleider van D’tour: “Om eerst voor psychische problematiek goede ondersteuning te bieden, maar ook daarna te kijken: wat is er nog in de klas, bij de docent en de student nodig om het onderwijs goed te kunnen volgen?”

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs