Laatste adviezen Platform Perspectief Jongeren in vierdelige podcast

Na tweeëneenhalf jaar, waarin vier deeladviezen werden aangeboden aan het ministerie, beëindigt de commissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ) de maatschappelijke begeleiding van het Nationaal Programma Onderwijs.

Podcast PPJ

Het eindadvies van de commissie wordt in februari aangeboden. De adviezen worden verder toegelicht in de podcast ‘PPJ en de effecten van corona’, gemaakt door studenten van het Mediacollege in samenwerking met de commissieleden. Hiervoor hebben de jongeren perspectieven verzameld vanuit basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. De opnames vonden plaats in Kindcentrum Sittard, het LAKS en het Mediacollege.

Podcast PPJ

PPJ is samen met de studenten op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: 'Wat zijn de effecten van corona op kinderen, jongeren en studenten?'.  In deze vierdelige reeks komen verschillende thema's aan bod, zoals kansengelijkheid, gezondheid, inspraak van jongeren en rolmodellen. Daarnaast sluit elke aflevering af met de vraag: hoe ziet de ideale leeromgeving eruit?

In de vierde en laatste aflevering wordt gereflecteerd op de effecten van corona op jongeren. PPJ-voorzitter Farid Tabarki geeft de laatste adviezen van de commissie aan Timon Verheule, Directeur Onderwijsprestaties & Voortgezet Onderwijs. 

Luister de podcast via Spotify

De podcast is nu te beluisteren via Platform Perspectief Jongeren | Podcast on Spotify. Vragen over de podcast of aan de commissie kunnen gestuurd worden aan ppj@ser.nl.

Over de commissie Platform Perspectief Jongeren

Vanaf juni 2021 tot januari 2024 begeleidde en volgde PPJ, in samenspraak met jongeren, het NP Onderwijs. De commissie wilde hierbij antwoord geven op vragen als ‘hoe bereikt het programma jongeren?’, ‘hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?’ en ‘hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?’

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs