Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie die het Nationaal Programma Onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt.

Opdracht

In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bereikt het programma jongeren?
 • Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?
 • Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?

Lees het mission statement van de commissie.

Hebt u een vraag, suggestie of mededeling voor de commissie? Stuur een e-mail naar: ppj@ser.nl.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • hoogleraar Beleid en sturing van de zorg, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters (voorzitter);
 • docent en programmamaker Karim Amghar;
 • student en oud-voorzitter LAKS Sven Annen;
 • schoolbestuurder en oud-strategisch inspecteur Fije Hooglandt;
 • oprichter Stichting Studiezalen Abdelhamid Idrissi;
 • directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat;
 • lector Zorg voor jeugd dr. Janneke Metselaar;
 • hoogleraar Onderwijseconomie prof.dr. Trudie Schils;
 • tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki;
 • emeritus hoogleraar Pedagogiek prof.dr. Micha de Winter.

Samen zorgen deze leden voor divers perspectief en brede deskundigheid waar het gaat om de positie van jongeren.

Adviesbrief in januari 2022

Het PPJ heeft op 16 december 2021 een eerste adviesbrief gestuurd aan minister Slob. In deze brief doet het PPJ verslag van de eerste signalen uit de brede onderwijspraktijk. Het betreft signalen die het PPJ bereikt hebben via leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders, uit het onderzoeksveld en van ouders en jongeren.

In dit eerste advies gaat het PPJ in het bijzonder in op de belangrijkste voorwaarden om het NP Onderwijs effectief te kunnen inzetten en doet de commissie een voorstel om scholen tijdens de huidige pandemie open te kunnen houden. Daarbij heeft de commissie vooral aandacht voor het belang van een veilige leer- en werkomgeving, voldoende personeel en de looptijd van het programma. Lees het eerste advies van het PPJ.

Bredere begeleiding

Naast het Platform Perspectief Jongeren is er een Wetenschappelijke Expertgroep, die de minister begeleidt bij de meerjarige monitoring van het programma.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs