Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie die het Nationaal Programma Onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt.

Opdracht

In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bereikt het programma jongeren?
 • Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?
 • Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?

In het bijzonder is de commissie op zoek naar de ervaringen van kinderen en jongeren zelf, naast die van professionals (binnen en buiten het onderwijs) en ouders met het NP Onderwijs en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Draagt het NP Onderwijs bij aan het welbevinden van kinderen en jongeren; zijn er knelpunten aan te geven of juist mooie oplossingen te vermelden? Iedereen die ervaringen, ideeën of tips uit de praktijk met de commissie wil delen, wordt uitgenodigd dat te doen via ppj@ser.nl.

Lees het mission statement van de commissie.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • tijdgeestonderzoeker, schrijver en spreker Farid Tabarki (voorzitter);
 • docent en programmamaker Karim Amghar;
 • student en oud-voorzitter LAKS Sven Annen;
 • schoolbestuurder en oud-strategisch inspecteur Fije Hooglandt;
 • oprichter Stichting Studiezalen Abdelhamid Idrissi;
 • directievoorzitter Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat;
 • lector Zorg voor Jeugd dr. Janneke Metselaar;
 • lector Jongerenwerk en Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken dr. Stijn Sieckelinck.

Samen zorgen deze leden voor divers perspectief en brede deskundigheid waar het gaat om de positie van jongeren.

Tweede adviesbrief in juni 2022

Het PPJ heeft op 9 juni 2022 een tweede adviesbrief gestuurd aan minister Wiersma. In deze brief vraagt het PPJ aandacht voor het belang van het herstel van de pedagogische relatie tussen leerling en leraar. Die relatie is door de coronacrisis sterk onder druk komen te staan. Leden van het PPJ hebben hierover veel signalen opgehaald uit de dagelijks (onderwijs)praktijk en delen in deze brief hun bevindingen en adviezen. In de bijlage bij dit advies is ter illustratie een aantal van de verhalen van jongeren opgetekend. Lees het tweede advies van het PPJ.

Bredere begeleiding

Naast het Platform Perspectief Jongeren is er een wetenschappelijke expertgroep, die de minister begeleidt bij de meerjarige monitoring van het programma.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs