Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie die het Nationaal Programma Onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt.

Opdracht

In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bereikt het programma jongeren?
 • Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?
 • Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?

In het bijzonder is de commissie op zoek naar de ervaringen van kinderen en jongeren zelf, naast die van professionals (binnen en buiten het onderwijs) en ouders met het NP Onderwijs en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Draagt het NP Onderwijs bij aan het welbevinden van kinderen en jongeren; zijn er knelpunten aan te geven of juist mooie oplossingen te vermelden? Iedereen die ervaringen, ideeën of tips uit de praktijk met de commissie wil delen, wordt uitgenodigd dat te doen via ppj@ser.nl.

Lees het mission statement van de commissie.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • tijdgeestonderzoeker, schrijver en spreker Farid Tabarki (voorzitter);
 • docent en programmamaker Karim Amghar;
 • student en oud-voorzitter LAKS Sven Annen;
 • schoolbestuurder en oud-strategisch inspecteur Fije Hooglandt;
 • oprichter Stichting Studiezalen Abdelhamid Idrissi;
 • directievoorzitter Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat;
 • lector Zorg voor Jeugd dr. Janneke Metselaar;
 • lector Jongerenwerk en Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken dr. Stijn Sieckelinck.

Samen zorgen deze leden voor divers perspectief en brede deskundigheid waar het gaat om de positie van jongeren.

Derde adviesbrief in maart 2023

Het PPJ heeft in maart 2023 een derde advies aangeboden aan de ministers Dijkgraaf en Wiersma. Het advies richt zich op mentaal welzijn van jongeren in het mbo, hbo en wo. Gebleken is namelijk dat de aandacht voor mentaal welzijn in het kader van het NP Onderwijs de zorgen voor deze problematiek tot dusver niet heeft kunnen wegnemen.

Om tot aanbevelingen te komen, heeft het PPJ literatuur geraadpleegd en gesprekken gevoerd met bestuurders en medewerkers (waaronder docenten) van onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van onderwijskoepels en jongeren zelf. Op basis hiervan schetst het PPJ een beeld en adviseert over de impact van het programma en het borgen van de positieve ontwikkelingen die met het programma in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en wo) in gang gezet worden.

In de vierde voortgangsrapportage, verwacht voor de zomer van 2023, zal het ministerie een reactie geven op het advies van PPJ.

Bredere begeleiding

Naast het Platform Perspectief Jongeren is er een wetenschappelijke expertgroep, die de minister begeleidt bij de meerjarige monitoring van het programma.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs