Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie die het Nationaal Programma Onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt.

Opdracht

In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bereikt het programma jongeren?
 • Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?
 • Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?

In het bijzonder is de commissie op zoek naar de ervaringen van kinderen en jongeren zelf, naast die van professionals (binnen en buiten het onderwijs) en ouders met het NP Onderwijs en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Draagt het NP Onderwijs bij aan het welbevinden van kinderen en jongeren; zijn er knelpunten aan te geven of juist mooie oplossingen te vermelden? Lees het mission statement van de commissie.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • tijdgeestonderzoeker, schrijver en spreker Farid Tabarki (voorzitter);
 • docent en programmamaker Karim Amghar;
 • student en oud-voorzitter LAKS Sven Annen;
 • schoolbestuurder en oud-strategisch inspecteur Fije Hooglandt;
 • oprichter Stichting Studiezalen Abdelhamid Idrissi;
 • directievoorzitter Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat;
 • lector Zorg voor Jeugd dr. Janneke Metselaar;
 • lector Jongerenwerk en Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken dr. Stijn Sieckelinck.

Samen zorgen deze leden voor divers perspectief en brede deskundigheid waar het gaat om de positie van jongeren.

Eindadvies Platform Perspectief Jongeren 2024

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) deelt het vijfde en laatste advies over keuzes en bestedingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). 

Het PPJ heeft in de afgelopen twee jaren vier deeladviezen uitgebracht. In dit eindadvies reflecteert het PPJ op de meerwaarde van het programma en worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 

Bredere begeleiding

Naast het Platform Perspectief Jongeren is er een wetenschappelijke expertgroep, die de minister begeleidt bij de meerjarige monitoring van het programma.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs