Oproep actualiseren schoolscan & bekijk de vernieuwde webpagina po en vo

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief doen we een oproep voor het actualiseren van de schoolscan en schoolprogramma. Door de schoolscan te actualiseren, kunt u in kaart brengen waar uw leerlingen en school nu staan, en kunt u uw schoolprogramma waar nodig bijstellen. Hiervoor bieden we een vernieuwd stappenplan aan.

Ook hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het deel van de website voor en over het funderend onderwijs, en dat opnieuw ingericht. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe opzet is een interactieve infographic die u makkelijk door de website heen leidt.

Tot slot staat er ook een nieuw praktijkverhaal voor u klaar. Deze keer gingen we op bezoek bij vmbo-school Het Rijks in Nijmegen. In het stuk leest u waarom welbevinden een nóg prominentere plek krijgt in de plannen van deze school.

Kamerbrief Bijsturing NP Onderwijs

Op 25 februari is de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin heeft minister Dennis Wiersma drie acties aangekondigd om de koers van het NP Onderwijs te verleggen: een verlenging van de looptijd van het programma met twee jaar, een andere verdeling van het geld en structurele aandacht voor de verbetering van het onderwijs. Hierover hebben we een NP Onderwijs nieuwsflits verstuurd met een link naar de kamerbrief. Gemist? Lees het nieuwsbericht.

We begrijpen goed dat er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaand nieuws. Momenteel werken we uit wat de wijzigingen concreet betekenen voor het programma op uw school en de ondersteuning die we daarbij bieden. We zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. De informatie op de website zal zo snel mogelijk worden aangepast.

Oproep actualiseren schoolscan en schoolprogramma

In het NP Onderwijs is in 2021 bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. Dit voorjaar doen we een oproep voor het actualiseren van de schoolscan en het schoolprogramma. Door de schoolscan te actualiseren, kunt u in kaart brengen waar uw leerlingen en school nu staan, en kunt u uw schoolprogramma waar nodig bijstellen. Hiervoor bieden we een vernieuwd stappenplan aan.

Lees verder

Vernieuwing webpagina’s primair en voortgezet onderwijs

Het deel van de NP Onderwijs-website voor en over funderend onderwijs is opnieuw ingericht. Teksten zijn herzien en een belangrijk onderdeel van de nieuwe opzet is een interactieve overzichts-infographic. Die bestaat uit vijf klikbare onderdelen: schoolscan, menukaart, schoolprogramma, uitvoering en verantwoording, en bekostiging en monitoring. Hiermee sluiten we aan op de jaarcyclus die leraren, schoolleiders en schoolbesturen doorlopen. We hopen dat bezoekers van de website zo sneller de informatie vinden die zij nodig hebben.

Bekijk de webpagina met infographic

Vmbo-school Het Rijks: “Het werd ons heel duidelijk hoe zeer de leerlingen structuur, ontmoeting en kennismaking hebben gemist’’

De Nijmeegse vmbo-school Het Rijks zette bij het begin van het NP Onderwijs vooral in op meer les, huiswerkbegeleiding en leerondersteuning. Gaandeweg zag de school dat meer les niet automatisch meer rendement betekent, en dat er vooral ook sociaal-emotioneel veel nodig was. Die extra inzet kwam er, en zo draaide de school volgens directeur Twan van den Hazelkamp ‘aan de juiste knoppen’. Bij het actualiseren van de schoolscan en het invullen van de monitor klonk daarom vooral tevredenheid, en de wens om de bestaande aanpak uit te bouwen. Waarbij welbevinden een nóg iets prominentere plek krijgt.

Lees verder

2e aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen

Vo-scholen kunnen subsidie aanvragen om heterogene brugklassen te realiseren en te verbeteren. Het doel van deze subsidie, onderdeel van het NP Onderwijs, is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. De aanvraagperiode is inmiddels van start gegaan en loopt tot en met 18 april 2022. Het is van belang dat scholen hun leerlingen kansrijk adviseren en plaatsen. Een heterogene brugklas, ook wel dakpanbrugklas of brede brugklas genoemd, kan ertoe bijdragen dat leerlingen terechtkomen op de plaats die het best bij hun capaciteiten past.

Lees verder en vraag de subsidie aan

Deel uw ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs

Sinds dit schooljaar zetten scholen interventies uit het NP Onderwijs in om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen in te lopen. Hoe verloopt de uitvoering van het NP Onderwijs op uw school? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke impact heeft de coronacrisis op uw leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van hun welbevinden? Graag gaan wij hierover in gesprek met onderwijsprofessionals, zoals leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Dit helpt ons om de signalen uit de praktijk mee te nemen in de monitoring van het NP Onderwijs. Daarom organiseren we maandelijks diverse (online) gesprekstafels. Dagen en tijden variëren, maar elke maand volgt opnieuw per mail een oproep om mee te denken en mee te praten.

Wilt u op de deelnemerslijst van de gesprekstafels? Meld u dan aan door een mail te sturen naar b.c.j.degier@minocw.nl.

Helpdesk: ondersteuning NP Onderwijs

Als medewerker van een school kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparring partner bij de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken of vragen beantwoorden over de analyse, plannen en uitvoering.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs