Oproep actualiseren schoolscan en schoolprogramma

In het Nationaal Programma Onderwijs is in 2021 bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. Met behulp van die schoolscan hebben scholen zicht gekregen op vertragingen en behoeften bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Het is raadzaam om de schoolscan periodiek te actualiseren: is de situatie nog ongewijzigd of misschien verergerd? Of zijn de vertragingen al deels ingelopen?

Schoolscan actualiseren en schoolprogramma bijstellen

Door de schoolscan te actualiseren, kunt u in kaart brengen waar uw leerlingen en school nu staan. Vorig jaar hebben we een stappenplan uitgebracht voor het maken van een schoolscan. De nieuwe editie is ingekort en aangepast aan de huidige situatie. Scholen hebben de schoolscan en het keuzeproces uit de menukaart immers al eens doorlopen. Daarnaast hebt u nu eerste ervaringen opgedaan met de interventies die u hebt gekozen. De ervaringen van vorig jaar neemt u dan ook mee bij het actualiseren van de schoolscan en het bijstellen van het schoolprogramma.

Bekijk het stappenplan

Op dit moment bieden we u het stappenplan aan in een brochure. Er volgt nog een beknopte interactieve infographic, die u meeneemt door de stappen. Deze infographic zal binnenkort op de website worden geplaatst. Houd hiervoor onze website en nieuwsberichten op de LinkedIn-pagina van OCW goed in de gaten.

Download het stappenplan

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs