Waarom goed evalueren en borgen belangrijk is

In deze tijd van personeelstekorten en hoge werkdruk is het voor veel schoolleiders een uitdaging om ruimte te maken voor evaluatie. Toch is het erg belangrijk dat die ruimte er is. Denk daarbij niet alleen aan bijvoorbeeld het tussentijds meten van de effecten van een gekozen interventie, maar ook aan het aanpassen ervan aan de eigen schoolsituatie of leerlingenpopulatie. En ook aan het borgen van de resultaten, zodat gekozen interventies duurzame positieve gevolgen hebben. In deze nieuwsbrief staat het thema ‘evaluatie’ dan ook centraal. We blikken terug op een webinar over het onderwerp dat OCW half september hield, laten een schoolleider aan het woord over het belang van genoeg tijd nemen en vertellen meer over het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Webinar: terugblik & praktijkkaart

Scholen zetten in het kader van het NP Onderwijs op grote schaal interventies in. Eén ding blijkt daarbij geregeld: zo’n interventie is lang niet altijd meteen effectief, en dan is bijstelling nodig. Om uit te vinden waar moet worden bijgestuurd en hoe bereikte veranderingen kunnen worden bestendigd, is goede monitoring en evaluatie nodig. Dat proces was op 13 september onderwerp van een webinar van OCW voor schoolleiders.

Lees het verslag.

Webinar

Praktijkverhaal schoolleider

Tijdens het webinar over evalueren en borgen van interventies liet Erik Adema, schoolleider van De Rietpluim in Nuenen, de woordspeling al vallen: bij interventies, het meten van hun effectiviteit en het bestendigen van hun opbrengst gaat het hem om de ‘kwalitijd’. “Dat staat voor jezelf de ruimte en tijd gunnen om aan iets te werken en onderweg bij te stellen,” zegt hij na afloop. “Niet willen dat het morgen anders is, maar goed kijken hoe je voor elkaar krijgt dat het op termijn blijvend beter wordt.”

Lees het hele interview met Erik om te zien hoe hij dat op zijn school doet.

Erik Adema

Programma effectmeting kansrijke interventies

Gezien de beperkte middelen en tijd in het onderwijs willen professionals op scholen in het kader van het NP Onderwijs kiezen voor interventies die bewezen effectief zijn. Zo kunnen zij hun leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling. Het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) - gefinancierd door OCW - draagt hieraan bij. Door middel van wetenschappelijk onderzoek geeft het inzicht in de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies. Dit levert ook voor de langere termijn kennis op over wat werkt bij het bestrijden van leervertragingen. Onderwijsprofessionals kunnen zo op dit terrein nog meer evidence-informed keuzes maken.

De effectmeting richtte zich op dertien interventies. Sommige daarvan zijn voor (bijna) de hele school, andere voor alleen de onder-, midden- of bovenbouw. Ze richten zich op verschillende aandachtsgebieden, zoals lees- of rekenvertraging, een positief klimaat in de klas, motorische ontwikkeling en meer.

Benieuwd naar de uitkomsten? Lees verder.

Klassituatie

PPJ-adviesbrief

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) deelt het vierde deeladvies over keuzes en bestedingen van het NP Onderwijs. Het PPJ is een onafhankelijke commissie die het NP Onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt.

De commissie richtte zich voor dit vierde advies op de vraag hoe de gemeenten de financiële middelen vanuit het NP Onderwijs hebben ingezet. Gemeenten krijgen tot en met schooljaar 2024-2025 vanuit NP Onderwijs een aanvulling op de reguliere middelen.

Farid Tabarki, commissievoorzitter van het PPJ: “De wethouders die wij spraken maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit zodra deze tijdelijke middelen stoppen. Om het vangnet voor kwetsbare jongeren te garanderen, zijn huidige samenwerkingen met welzijnsorganisaties noodzakelijk.”

Lees de adviesbrief.

Jongeren

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs