Brief aan besturen in het middelbaar beroepsonderwijs

In deze brief informeert minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de mbo-besturen over de middelen die mbo-instellingen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ter beschikking krijgen om de coronaproblematiek aan te pakken.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs