Derde adviesbrief Platform Perspectief Jongeren aan ministers Dijkgraaf en Wiersma

In deze derde adviesbrief over het NP Onderwijs vraagt het PPJ aandacht voor het mentaal welzijn van jongeren in het mbo, hbo en wo. Farid Tabarki, commissievoorzitter van het PPJ: “Onderwijsinstellingen worstelen met de aanpak voor het mentaal welzijn van studenten. Het is lastig om met tijdelijke budgetten een structurele aanpak te realiseren. Mentale welzijnsproblematiek is complex, ook buiten het onderwijs. Studenten ervaren de bestaande hulp nu vaak als moeilijk vindbaar en versplinterd.”

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs