Eindadvies Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) deelt het vijfde en laatste advies over keuzes en bestedingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Het PPJ heeft in de afgelopen twee jaren vier deeladviezen uitgebracht. In dit eindadvies reflecteert het PPJ op de meerwaarde van het programma en worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs