Technieken voor begrijpend lezen

Technieken voor begrijpend lezen

Groot effect, sterk bewijs, zeer lage kosten

Groot effect (6 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Technieken voor begrijpend lezen zijn gericht op het begrip van geschreven tekst. Leerlingen leren allerlei technieken om te kunnen begrijpen wat ze lezen. Voorbeelden daarvan zijn: betekenis uit de context afleiden, tekst samenvatten of hoofdpunten aanwijzen, grafische of semantische weergave, vragen stellen en hun eigen tekstbegrip monitoren en zelf problemen herkennen (zie ook Metacognitie en zelfregulerend leren).

Waar moet je rekening mee houden?

Voor je deze interventie toepast in je leeromgeving, moet je rekening houden met het volgende:

  1. Voor leerkrachten/docenten is het essentieel dat ze het vereiste moeilijkheidsniveau van de interventies goed kunnen inschatten, zodat die ook echt bijdragen aan een beter leesbegrip. Hoe zorg je ervoor dat de teksten effectief en uitdagend zijn?
  2. Voordat je mogelijke oplossingen in kaart kunt brengen, moet je een goede inschatting kunnen maken van de omvang van de leesproblemen, vooral voor oudere leerlingen die moeite hebben met lezen. Leerlingen kunnen moeite hebben met het ontcijferen van woorden, de structuur van de gebruikte taal of met de betekenis van bepaalde woorden, wat per vak kan verschillen. Welke technieken pas je toe om de specifieke behoeften van een leerling vast te stellen?
  3. Er zijn allerlei nuttige interventies en methoden waarmee je goede resultaten kunt bereiken, mits je die expliciet en consistent inzet. Hoe bepaal je welke oplossingen aansluiten op de behoeften van je leerlingen en hoe kunnen die oplossingen worden versterkt?
  4. Hoe kun je leerlingen technieken voor begrijpend lezen laten ontwikkelen die ze ook breder kunnen toepassen?

Praktijkkaart

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs