Technieken voor begrijpend lezen

Technieken voor begrijpend lezen

Technieken voor begrijpend lezen zijn gericht op het begrip van geschreven tekst. Leerlingen leren allerlei technieken om te kunnen begrijpen wat ze lezen. Voorbeelden daarvan zijn: betekenis uit de context afleiden, tekst samenvatten of hoofdpunten aanwijzen, grafische of semantische weergave, vragen stellen en hun eigen tekstbegrip monitoren en zelf problemen herkennen (zie ook Metacognitie en zelfregulerend leren).

Lees de themapagina over begrijpend lezen op Onderwijskennis.nl.

Praktijkkaart

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs