Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Deze interventies gebruikt u altijd in combinatie met interventies voor meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van executieve functies of inzet van personeel. Als een van die interventies daarom vraagt, mag u geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus ook inzetten voor:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies
  • (Tijdelijk) aantrekken of inhuren van nieuw personeel voor specifieke interventies
  • Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen
  • Schoolontwikkeling en verbetercultuur
  • Systematisch monitoren en bijstellen (data-ge├»nformeerd werken)
  • Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk

Praktijkkaarten

Praktijkvoorbeelden