Faciliteiten en randvoorwaarden

Randvoorwaardelijke/ondersteunende activiteiten bij interventies A-E

Deze interventies kunt u alleen kiezen in combinatie met interventies uit de doelgebieden A tot en met E: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van executieve functies of inzet van personeel.

Als één of meer van die interventies daarom vragen, mag u geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus ook inzetten voor:

  • (Tijdelijke) aanstelling of inhuur van nieuw personeel voor specifieke interventies
  • Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen (voor al het personeel: leraren, ondersteuners en schoolleiders)
  • Schoolontwikkeling en verbetercultuur
  • Systematische monitoring en bijstelling (data-geïnformeerd werken)
  • Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk

Praktijkkaarten

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs