Feedback

Feedback

Groot effect, gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Groot effect (8 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht/docent informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. Feedback moet erop gericht zijn de leerprestaties van de leerling te verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Met deze feedback wordt de leerkracht/docent of de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te bereiken, door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat. Daarbij kan het gaan om het resultaat van de activiteit, de weg ernaartoe (het proces), de omgang van de leerling met zijn/haar leerproces, zijn/haar zelfredzaamheid of om de leerling zelf. Dat laatste lijkt het minst effectief te zijn. Deze feedback kan mondeling of schriftelijk worden gegeven, of via toetsing of digitale technologie. De feedback wordt gegeven door een leerkracht/docent of iemand die deze rol vervult of door klasgenoten (zie ook Leren van en met medeleerlingen).

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

Effectieve feedback geven is lastig. Deze conclusies uit breder onderzoek kunnen daar misschien bij helpen. Effectieve feedback moet specifiek, nauwkeurig en duidelijk zijn (bijv. ‘Het ging goed omdat je...’ in plaats van alleen ‘Correct’). Vergelijk wat een leerling nu doet met wat eerder niet goed ging (bijv. ‘Ik zie dat je probeerde om X te verbeteren, want het ging nu veel beter dan de vorige keer’). Stimuleer en ondersteun verdere verbeterpogingen. Wees zuinig met feedback anders verliest de feedback zijn betekenis. Geef specifieke tips voor verbetering en zeg niet alleen wat een leerling fout doet. Laat je leerkrachten/docenten effectieve trainingen volgen.

  1. Uit breder onderzoek blijkt dat feedback over complexe of lastige taken of doelen moet gaan, want daarmee benadruk je hoe belangrijk het is om door te zetten. Bovendien zal de feedback dan meer gewaardeerd worden door de leerlingen.
  2. Feedback kan zowel door leeftijdsgenoten als volwassenen worden gegeven (zie ook Leren van en met medeleerlingen).
  3. Heb je nagedacht over eventuele problemen die zich kunnen voordoen als je feedback effectief en consequent wilt toepassen op jouw school?
  4. Welke trainingen voor leerkrachten/docenten zijn er nodig om feedback op een succesvolle manier te kunnen inzetten op jouw school?

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs