Gesprokentaalinterventies

Gesprokentaalinterventies

Bij toepassing van gesprokentaalinterventies wordt het belang van gesproken taal en verbale interactie in de klas benadrukt. Deze interventies zijn gebaseerd op het idee dat je het begrip en de leesvaardigheid kunt verbeteren via gesprekken in de klas over de inhoud van het leren of over het proces, of beide. Voorbeelden van interventies op het gebied van gesproken taal:

  • hardop lezen en met jonge leerlingen praten over de gelezen boeken;
  • gesproken woordenschat van de kinderen gericht vergroten;
  • gestructureerde vragen stellen om het leesbegrip te vergroten;
  • gebruikmaken van dialoog en interactie, gekoppeld aan de lesstof.

Het gebruik van gesproken taal heeft als doel leerlingen te helpen hun gedachten onder woorden te brengen en zich te uiten. Gesprokentaalinterventies lijken daarom enigszins op interventies die gebaseerd zijn op Metacognitie, waarbij in de klas ook expliciet over het leerproces wordt gepraat, of Samenwerkend leren, waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot gesprekken en interactie in groepjes.

Lees de themapagina over gesprokentaalinterventies op Onderwijskennis.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs