Gesprokentaalinterventies

Gesprokentaalinterventies

Gemiddeld effect, sterk bewijs, zeer lage kosten

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten. Toelichting

Bij toepassing van gesprokentaalinterventies wordt het belang van gesproken taal en verbale interactie in de klas benadrukt. Deze interventies zijn gebaseerd op het idee dat je het begrip en de leesvaardigheid kunt verbeteren via gesprekken in de klas over de inhoud van het leren of over het proces, of beide. Voorbeelden van interventies op het gebied van gesproken taal:

  • hardop lezen en met jonge leerlingen praten over de gelezen boeken;
  • gesproken woordenschat van de kinderen gericht vergroten;
  • gestructureerde vragen stellen om het leesbegrip te vergroten;
  • gebruikmaken van dialoog en interactie, gekoppeld aan de lesstof.

Het gebruik van gesproken taal heeft als doel leerlingen te helpen hun gedachten onder woorden te brengen en zich te uiten. Gesprokentaalinterventies lijken daarom enigszins op interventies die gebaseerd zijn op Metacognitie, waarbij in de klas ook expliciet over het leerproces wordt gepraat, of Samenwerkend leren, waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot gesprekken en interactie in groepjes.

Waar moet je rekening mee houden?

Voor je deze interventie toepast in je leeromgeving, moet je rekening houden met het volgende:

  1. Hoe kun je leerlingen helpen hun leerproces expliciet te maken via gesproken taal?
  2. Hoe koppel je het gebruik van gesproken taal aan het huidige ontwikkelingsniveau van de leerlingen, zodat de interventie een aanvulling is op hun leerproces en aansluit op de lesstof?
  3. Welke trainingen hebben de betrokken volwassenen nodig om te zorgen dat zij kunnen bijdragen aan een betere gesproken-taalvaardigheid van de leerlingen?
  4. Als je gebruikmaakt van technologie, hoe zorg je dan dat leerlingen een effectieve interactie met elkaar hebben over het geleerde?

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs