Onderwijsassistenten/instructeurs

Onderwijsassistenten/instructeurs

Onderwijsassistenten/instructeurs zijn volwassenen die leerkrachten/docenten in de klas ondersteunen. Hun taken kunnen per school verschillen en variëren van administratieve ondersteuning en meehelpen in de klas, tot het geven van gerichte instructie aan leerlingen (een-op-een of in groepjes).

Lees de themapagina over onderwijsassistenten/instructeurs op Onderwijskennis.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs