Onderwijsassistenten/instructeurs

Onderwijsassistenten/instructeurs

Klein effect, beperkt bewijs, hoge kosten.

Klein effect (1 maand leerwinst), beperkt bewijs, hoge kosten. Toelichting

Onderwijsassistenten/instructeurs zijn volwassenen die leerkrachten/docenten in de klas ondersteunen. Hun taken kunnen per school verschillen en variëren van administratieve ondersteuning en meehelpen in de klas, tot het geven van gerichte instructie aan leerlingen (een-op-een of in groepjes).

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Bij welke activiteiten kan een onderwijsassistent/instructeur effectief worden ingezet en bijdragen aan betere schoolprestaties, in plaats van alleen ondersteunende taken uit te voeren?
  2. Heb je geregeld dat leerkrachten/docenten en onderwijsassistenten/instructeurs begeleiding en training ontvangen, zodat ze leren om effectief samen te werken?
  3. Hoe voorkom je dat leerkrachten/docenten minder aandacht gaan besteden aan leerlingen die ook door de onderwijsassistenten/instructeurs worden begeleid?
  4. Heb je bedacht hoe je het effect van de inzet van je onderwijsassistenten/instructeurs gaat meten?

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs