Budget en bestuursakkoorden mbo en ho

Voor het mbo en ho is in totaal € 2,7 miljard beschikbaar voor studenten en onderwijsinstellingen. In bestuursakkoorden is opgenomen over welke thema’s de instellingen dit geld mogen verdelen.

Mbo’s, hbo’s en universiteiten hebben hiervoor in 2021 eigen bestedingsplannen gemaakt.

Wat krijgen studenten en instellingen?

Het ministerie van OCW geeft de volgende vorm van steun:

 • Een tegemoetkoming aan studenten, als mentale en financiële steun voor studievoortgang.
 • Verhoging van de lumpsum met een opslag (corona-enveloppe) voor extra begeleiding van studenten, stagetekorten en ondersteuning van docenten in 2021-2022, inclusief verlenging van enkele al lopende maatregelen.
 • Bijstelling van ramingen zodat er ook financiering is voor de extra studenten in studiejaar 2021-2022.
 • Extra onderzoeksbudget voor instellingen in het hoger onderwijs om onderzoekers in staat te stellen hun onderzoek af te ronden ten behoeve van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

Hoe kunnen instellingen het geld besteden?

In het voorjaar van 2021 heeft de minister van OCW samen met alle onderwijskoepels een bestuursakkoord voor het mbo en ho gesloten. Hierin staan zes thema’s benoemd waarop de instellingen het beschikbare geld kunnen inzetten. Dat zijn:

 • soepele in- en doorstroom;
 • welzijn van studenten en sociale binding met de opleiding;
 • ondersteuning en begeleiding bij stages;
 • ondersteuning en begeleiding bij coschappen in medische opleidingen;
 • beperking van studievertraging en uitval in lerarenopleidingen;
 • aanpak van jeugdwerkloosheid.

Ook heeft de minister van OCW een bestuursakkoord onderzoek gesloten waarin staat op welke manieren het extra geld voor onderzoekers kan worden besteed.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs