Handreiking coronaparagraaf mbo/hbo/wo

Deze handreiking helpt mbo-instellingen, universiteiten, umc’s, NWO, Regieorgaan SIA en KNAW bij de verantwoording van de inzet van middelen uit het NP Onderwijs.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs