Stagetekorten in het hbo

Deze tussenrapportage beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar stagetekorten in het hbo dat ResearchNed in het najaar van 2022 heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs