Infographics: samen aan de slag met het NP Onderwijs

Hoe stellen schoolleiders en schoolteams het schoolprogramma samen? Twee infographics – een voor het primair onderwijs en een voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door alle veldpartijen gezamenlijk – bieden overzicht en houvast.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs