Fontys Lerarenopleiding Tilburg en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe gaat de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg bij de uitvoering van het NP Onderwijs om met stagebegeleiding? Bekijk het in deze video.

Met het NP Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken. Wat staat er in deze plannen en tot welke resultaten leiden ze?

In een serie video’s gaan we daarnaar op zoek. In deze aflevering zijn we bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, waar studenten niet alleen online les kregen, maar ook online les moesten geven. Dat vergde aanpassingen bij de studenten en hun begeleiders, maar leverde ook kansen op.

Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tekst: Met het Nationaal Programma Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken. Vandaag zijn we bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg om te zien hoe zij dit geld besteden.

Talking head Ellen Mesch, coördinator Samen Opleiden Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Corona kwam, en dat betekent voor studenten op een lerarenopleiding eigenlijk een dubbel probleem. Aan de ene kant stopt hun onderwijs hier en aan de andere kant stop het onderwijs op de leerwerkplek, op hun stageplek. Dat is 25% van het curriculum, wat kan leiden tot enorme stagnatie in hun totale studie. Toen zijn we met de opleidingsscholen in contact gegaan van: hoe kunnen we dit nou gaan vormgeven? Wat kunnen we de studenten wél bieden, wat niet, en kunnen we dit gaan ombuigen tot kansen?'

Talking head Julia van Sprang, studente Nederlands Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Er is natuurlijk nu in de maatschappij heel veel digitalisering. Dan merk je ook op stage dat het door de coronatijd heel moeizaam werd om contact te maken met je stagebegeleider.'

Talking head Sam Haarbosch, student Geschiedenis Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'In één keer moesten we online les krijgen, maar ook in één keer les gaan geven. Maar we kregen extra begeleiding, extra hulp, waardoor ik daar wel echt veel handiger in geworden ben.'

Talking head Eefje van Limpt, instituutsopleider Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Extra begeleiding kun je op verschillende manieren interpreteren. Je kunt het zien dat ik als instituutsopleider wat vaker met de studenten in gesprek ga of een keer extra een lesbezoek kan inplannen. Maar we hebben het ook meegemaakt dat een student door de lockdown weinig contacturen met de leerlingen heeft gehad waardoor hij zich op pedagogisch vlak niet maximaal heeft kunnen ontplooien. Toen hebben we ervoor gekozen om die student de mogelijkheid te geven om nog een paar weken extra aan die competenties te werken, zodat hij toch op het niveau zit waar hij hoort te zijn.'

Talking head Eelke Krijnen, studente Economie Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Vorig jaar had ik stage gelopen, maar dat was natuurlijk ook voor een heel groot deel online. Daardoor was het voor mij vrij lastig om klassenmanagement goed op orde te krijgen. Dat is toch heel anders dan live. Aan het einde van het jaar hebben we gezeten met mijn begeleiders. Toen hebben we besloten om extra tijd te geven, eigenlijk reparatietijd, om toch maar weer te sleutelen aan klassenmanagement.'

Talking head Ellen Mesch, coördinator Samen Opleiden Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Er is in ieder geval NPO-geld ingezet voor de extra begeleiding van instituutsopleiders die de studenten begeleiden op stages. Maar we zetten op dit moment ook NPO-geld in voor de duurzaamheid. Want we zien dat het iets heeft gedaan met studenten in de richting van welbevinden. En we zijn ook programma’s aan het ontwikkelen van: stel dat dit nog een keer gebeurt, hoe kunnen wij als onderwijsinstituut onze studenten leren om meer in die hybride leeromgeving meer vanuit digitalisering te gaan werken. Want dit is iets wat gebeurt, maar dit is ook iets wat mogelijk blijft bestaan, die digitale context. Daar zullen we ook onze ontwikkeling op moeten inzetten. Daar wordt op dit moment het NPO-geld op geïnvesteerd.'

Talking head Sam Haarbosch, student Geschiedenis Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Door het verlengen van mijn stage kan ik mijn stage dit jaar wel afronden. Daardoor loop ik geen studievertraging op.'

Talking head Julia van Sprang, studente Nederlands Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Ik had het heel erg naar mijn zin op stage, maar ik had wel hulp nodig om goede afspraken te maken. Daarin heeft mijn school me geholpen, met mij daarin te begeleiden. Dat was wel heel fijn.'

Talking head Eelke Krijnen, studente Economie Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

'Achteraf gezien ben ik gewoon super dankbaar dat ik verlenging heb gekregen van mijn stage. Ik heb zoveel kunnen leren en ik heb zo veel andere dingen gezien die ik misschien niet had gezien als ik die verlenging niet had gehad. Ik ben daar gewoon best wel dankbaar voor.'

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs