Vervolgonderzoek NP Onderwijs

Bij de start van dit schooljaar heeft een groot deel van alle schoolleiders in Nederland deelgenomen aan een enquête over hun waarnemingen over de impact van corona op hun leerlingen en hun plannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). De eerste voortgangsrapportage van het ministerie van OCW is voor een groot deel op deze enquête gebaseerd.

Schoolklas

Het vervolgonderzoek voor de tweede voortgangsrapportage is inmiddels gestart en loopt tot 8 februari. Voor deze vervolgenquête is een deel van de schoolleiders benaderd, met de vraag ook leraren, docenten of andere personeelsleden die betrokken zijn bij het programma uit te nodigen om deel te nemen aan de enquête. De enquête gaat over de uitvoering van de plannen die scholen hebben gemaakt voor het inhalen van de leervertragingen. Hoe pakken scholen het aan, lukt het de plannen uit te voeren en is er al resultaat te zien? Daarnaast wordt ook gevraagd naar de arbeidsmarkttoelage die een deel van de scholen ontvangt.

Tot nu toe verloopt de respons goed. De ervaringen met de uitvoering van het NP Onderwijs zijn heel waardevol en belangrijk om de resultaten van het programma te monitoren. Waar mogelijk wordt op basis hiervan eventueel het programma bijgestuurd. Mede op basis van die resultaten weten we hoe het NP Onderwijs ervoor staat in de klas en op uw school.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs