Vertragingen en behoeften analyseren in po en vo (schoolscan)

Vanaf het vroege voorjaar brengen schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en anderen, in beeld wat leerlingen en school nodig hebben om coronavertragingen in te lopen. Ze actualiseren hiervoor de schoolscan.

Aan de slag met het NP Onderwijs

Bekijk de brede impact van corona

Als school volgt u de ontwikkeling van uw leerlingen en past u uw onderwijs hierop aan. De schoolscan past daarmee in het kwaliteitszorgbeleid van uw school en uw bestuur.

Bijzonder aan de schoolscan is dat hij draait om de brede impact van corona, de veerkracht en mogelijkheden van uw school en uw partners. Een goede analyse hiervan helpt u de juiste keuzes te maken uit de ‘menukaart’ met effectieve interventies. Door ontwikkelingen te blijven volgen, kunt u uw aanpak bijsturen.

De schoolscan is geen oproep om meer te gaan toetsen of testen. Wel kunnen partijen rondom uw school u misschien nog meer dan anders helpen om het beeld van uw leerlingen scherp te krijgen. Bespreek de uitkomsten van uw analyse met de gemeente; zo kunt u elkaar ondersteunen.

Gebruik het stappenplan bij de actualisering

Bij de start van het NP Onderwijs in 2021 is bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. Met de schoolscan hebben scholen zicht gekregen op vertragingen en behoeften bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis.

Het is raadzaam om deze schoolscan periodiek te actualiseren: is de situatie nog hetzelfde? Verergerd? Of zijn vertragingen al deels ingelopen? Gebruik het stappenplan voor de actualisering van de schoolscan hieronder.

Dit stappenplan is ook te downloaden in de vorm van een pdf.

Maak de schoolscan onderdeel van uw kwaliteitszorg

Het stappenplan legt steeds de koppeling met uw eigen kwaliteitszorgbeleid. Zo blijft de schoolscan duurzaam ingebed in wat u als school al doet.

Dit is nodig omdat de gevolgen van de coronacrisis op veel scholen niet binnen één jaar opgelost zullen zijn. Blijf vooral de ontwikkeling van leerlingen volgen en de aanpak afstemmen op (veranderende) inzichten.

De komende jaren wordt de kennisinfrastructuur op landelijk niveau verder verbeterd. Daardoor kunt u gemakkelijker de behoeften van leerlingen vaststellen en effectieve interventies kiezen. Zo komt uw expertise als school en schoolbestuur nog meer tot haar recht.

Ter naslag: stappenplannen schoolscan 2021

Voor de oorspronkelijke schoolscan in 2021 waren ook stappenplannen beschikbaar. Die kunt u er nog steeds op naslaan als u daaraan behoefte hebt:

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs