Vragenlijst, OCW Dichtbij en meer

Alle schoolleiders en gemeenten in Nederland hebben een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Wij kijken uit naar alle antwoorden, die ons verder inzicht geven in de uitvoering van het NP Onderwijs op scholen. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het belang van de vragenlijst en een link naar de lijst als u die nog niet hebt ontvangen.

Mooie inzichten worden ook vergaard tijdens de bijeenkomsten van OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep, met deze keer een verslag vanuit Arnhem, Groningen en Breda.

Vragenlijst scholen en gemeenten

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben in februari een uitnodiging van ResearchNed ontvangen om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst leveren waardevolle informatie voor de vierde voortgangsrapportage van NP Onderwijs, die later dit voorjaar beschikbaar komt. Tegelijk met de schoolleiders krijgen ook alle gemeenten de uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek over de uitvoering van het NP Onderwijs.

Lees verder

OCW Dichtbij: Scholen houden zorgen over welbevinden leerlingen

Met OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep faciliteert het ministerie in het hele land gesprekken tussen en met teams van scholen voor (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs. Tijdens de bijeenkomsten in Arnhem, Groningen en Breda werden drie dringen heel duidelijk. De meeste kennis- en leervertragingen lijken onder controle, maar veel leerlingen worstelen sociaal-emotioneel nog. Daarmee samenhangend klonk de roep om de scholen nóóit meer te sluiten. Ook was er de breed gedragen wens om de NPO-gelden te bestendigen en zo de behaalde winsten veilig te stellen.

Lees verder

Webinar Ouderbetrokkenheid en onderwijskansen

De school kan ouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. Welke handvatten heb je hiervoor als leerkracht of directeur? Hoe ziet een goede samenwerking tussen school en ouders eruit?

Op 15 maart is er van 16 tot 17 uur een webinar over Ouderbetrokkenheid en onderwijskansen, georganiseerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Lees meer en meld je aan

Helpdesk Nationaal Programma Onderwijs

Als medewerker van een school of schoolbestuur kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken en uw vragen over analyses, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 uur gratis (0800) 424 04 24, of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Vragen? Suggesties?

Hebt u vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? We houden ons graag aanbevolen. U kunt ze sturen naar nponderwijs@minocw.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief delen met collega’s? Dat kan! Deel deze link: www.nponderwijs.nl/nieuwsbrief

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs