Voortgangsrapportage, praktijkkaarten en video’s over welbevinden

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de vierde voortgangsrapportage over het NP Onderwijs. Die laat de voortgang zien per sector: funderend onderwijs, mbo, ho en onderzoek.

Er zijn praktijkkaarten die u kunnen helpen om de monitoring en evaluatie vorm te geven en ontwikkelingen in de gaten te houden.

Verder kunt u vijf video’s bekijken om inspiratie op te doen rondom het thema welbevinden in het gespecialiseerd onderwijs. Het mentale welzijn van leerlingen kwam ter sprake tijdens de laatste bijeenkomsten van OCW Dichtbij, in Middelburg en Rotterdam. Ook daarover meer in deze nieuwsbrief.

Houd de volgende nieuwsbrief goed in de gaten. Met trots presenteren wij in die aankomende editie het allereerste NP Onderwijs magazine, vol interviews, sfeerverslagen en verhalen over OCW Dichtbij.

Voortgangsrapportage en onepager

Scholen boeken resultaat met hun inzet vanuit het NP Onderwijs. We zien verbetering, maar er is nog wel werk aan de winkel. Leraren, schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen in het onderwijs merken nog dagelijks de gevolgen van de coronapandemie.

Dat geldt ook voor leerlingen en studenten. Een deel van hen worstelt met de motivatie, zit niet lekker in zijn vel of heeft moeite om vertragingen in te lopen. Scholen werken er met het NP Onderwijs hard aan om deze gevolgen te herstellen.

Het ministerie van OCW monitort de voortgang van het programma per onderwijssector. Zo krijgen we inzicht in de uitvoering van het programma en de opbrengsten voor leerlingen en studenten. De uitkomsten vatten we samen in voortgangsrapportages, die we twee keer per jaar delen met het onderwijsveld en de Tweede Kamer.

Lees de vierde voortgangsrapportage en de onepagers
Lees de Kamerbrief

Praktijkkaarten monitoring en evaluatie

Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. Geld uit het NP Onderwijs kan ook worden gebruikt om dit goed op te zetten.

Er zijn twee praktijkkaarten ontwikkeld, die kunnen helpen om de monitoring en evaluatie vorm te geven en ontwikkelingen in de gaten te houden.

Lees meer over de praktijkkaarten

Video’s over welbevinden in het gespecialiseerd onderwijs in de Kenniscommunity

De Kenniscommunity is er voor professionals in het po, vo en so. We delen hier ervaringen en praktijkkennis over effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk, passend bij het NP Onderwijs.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de onderwijsorganisaties, beroepsgroepsorganisaties en OCW. We werken vanuit het centrale thema welbevinden. Er zijn vijf nieuwe video’s beschikbaar over welbevinden in het gespecialiseerd onderwijs.

Bekijk de video’s

Aankondiging NP Onderwijs magazine over OCW Dichtbij

Medio juni verschijnt het eerste NP Onderwijs magazine, over OCW Dichtbij! In dit digitale magazine staan de opbrengsten van de negen bijeenkomsten van OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep. Het magazine staat vol met informatie, sfeerverslagen, columns en verhalen.

Helpdesk Nationaal Programma Onderwijs

Als medewerker van een school of schoolbestuur kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken en uw vragen over analyses, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 uur gratis (0800) 424 04 24, of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs