Interventies in het NP Onderwijs monitoren en evalueren

Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. U kunt geld uit het NP Onderwijs gebruiken om een goede monitoring en evaluatie op te zetten.

Het is belangrijk dat u monitort hoe de leerlingen vorderen en evalueert of bijsturing nodig is. De actualisering van de schoolscan is hier bijvoorbeeld een mooi moment voor.

Er zijn twee praktijkkaarten die u kunnen helpen om de monitoring en evaluatie vorm te geven en ontwikkelingen in de gaten te houden:

Er zijn nog meer handige kaarten voor schoolleiders die helpen bij keuzes rond de besteding van de gelden binnen het NP Onderwijs.

Voor de eindevaluatie van NP Onderwijs-interventies is een format met tips beschikbaar. Gebruik van dit format is niet verplicht.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs