Curio en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe zijn de Studentenraad en de Ondernemingsraad van Curio betrokken bij de uitvoering van het NP Onderwijs op deze instelling voor vmbo en mbo? Bekijk het in deze korte video.

Met het NP Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken. Wat staat er in deze plannen en tot welke resultaten leiden ze? In een serie video’s gaan we daarnaar op zoek.

In deze aflevering zijn we bij Curio, een grote beroepsopleider in West-Brabant voor vmbo en mbo.

*Muziek speelt*

Logo ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Met het Nationaal Programma Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren.
Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken.
Vandaag zijn we bij Curio.
Curio is een grote beroepsopleider in West-Brabant voor vmbo- en mbo-onderwijs.
We horen hoe de Studentenraad en Ondernemingsraad betrokken zijn bij deze herstelplannen.

Harm Huijsmans – voorzitter Curio Studentenraad en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
Ik ben Harm Huijsmans en ik ben voorzitter van de Curio Studentenraad.

Myrthe Simons – OR-lid en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
Ik ben Myrthe Simons en ik ben lid van de Ondernemingsraad van Curio.
Wij als Ondernemingsraad zijn al in een vroeg stadium betrokken geraakt bij de plannen van het Nationaal Plan Onderwijs. We zijn deelgenoot geweest van een regiegroep en daarin hebben we gesproken over de implementatie van de plannen en wat dat zou betekenen voor Curio.

Harm Huijsmans – voorzitter Curio Studentenraad en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
Het grootste probleem bij studentenwelzijn nu, is dat we niet fysiek samen kunnen zijn en daardoor mentale achterstanden oplopen, omdat we onze vrienden niet kunnen zien.

Myrthe Simons – OR-lid en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
Wat wij hier terugzien in onze plannen, is dat er echt aandacht wordt besteed aan het studentenwelzijn door middel van: ze op school te laten komen, een warm welkom noemen we dat dan ook wel, maar ook door kleinere klassen, meer individuele aandacht, maar ook weer meer te doen aan groepsvorming. En voor het onderwijs, voor de docenten krijgt blended leren een plek. Dat willen we verduurzamen in ons onderwijs en daarmee gaan we dus op zoek naar een ideale mengvorm tussen online en fysiek onderwijs.

Harm Huijsmans – voorzitter Curio Studentenraad en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
Wij blijven als Studentenraad betrokken bij het plan, omdat wij bij ieder overleg met de Raad van Bestuur het een vast agendapunt houden.

Myrthe Simons – OR-lid en deelnemer regiegroep NPO – Curio:
We blijven betrokken bij het plan, omdat we een goede afspraken hebben gemaakt met de Raad van Bestuur. We laten dat op de agenda terugkomen volgend schooljaar en natuurlijk ook het schooljaar daarop, waardoor we altijd op de hoogte zijn van hoe de implementatie verloopt.

*Muziek speelt en fadet uit*

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs?
Ga naar nponderwijs.nl
Geproduceerd door de Rijksoverheid.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs