Hogeschool van Amsterdam en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe besteedt de Hogeschool van Amsterdam bij de uitvoering van het NP Onderwijs aandacht aan studentenwelzijn? Bekijk het in deze video.

Met het NP Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken. Wat staat er in deze plannen en tot welke resultaten leiden ze?

In een serie video’s gaan we daarnaar op zoek. In deze aflevering zijn we bij de Hogeschool van Amsterdam, waar in de herstelplannen veel aandacht is voor studentenwelzijn. Dat heeft al tot een aantal mooie initiatieven voor studenten geleid.

Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tekst: Met het Nationaal Programma Onderwijs wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen geld om eigen herstelplannen te maken. Vandaag zijn we bij de Hogeschool van Amsterdam om te zien hoe zij dit geld besteden.

Talking head Marjolijn Kaak, directeur Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam:

'De Hogeschool van Amsterdam zet de extra middelen die we hebben ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, met name in voor studentenwelzijn. Studenten hebben natuurlijk heel lang thuis onderwijs gehad. Je mist dan het sociale contact met je medestudenten. We zien ook de motivatie terugnemen en eenzaamheid. Allerlei problemen komen op het bord van die studenten erbij, bij dat gewone studeren. We zetten extra studentendecanen in. We hebben een nieuw project: studentenpsychologen op de campus. We hebben een informatiebalie: Student Info,waar iedere student iedere vraag kan stellen. We geven een extra impuls aan onze studieverenigingen, want die zorgen immers voor heel veel binding onder de studenten onderling. En we hebben mooie programma’s voor onze kwetsbare studenten. Bijvoorbeeld voor onze Students that Matter, dat zijn onze vluchtelingstudenten. We hebben programma’s voor onze Caribisch-Nederlandse studenten en we hebben een mooi programma voor onze studenten met een functiebeperking.'

Talking head, Imane B'lyou, teamleider Student Info Hogeschool van Amsterdam:

'Vóór corona is er dus ook al onderzoek gedaan en daar is naar voren gekomen dat studenten behoefte hebben aan een fysiek, laagdrempelig punt waar je terecht kan voor vragen over hulp en begeleiding. Waar je even snel naar binnen kan lopen, je vraag kan neerleggen, op weg geholpen kan worden, en dan weer verder. Van hele praktische dingen tot aan: ‘Ik heb een persoonlijke omstandigheid en ik wil even mijn hart luchten en even met iemand praten’. Vaak verwijzen we studenten ook door naar bijvoorbeeld een studentendecaan, naar de slb’er, naar een keuzecoach, als ze twijfelen over hun studiekeuze. Dus we hebben ook een verwijzende functie, en daarnaast ook een signalerende functie naar de opleidingen, faculteiten. Op het moment dat wij heel veel vragen binnenkrijgen over iets, dan geven wij dat terug aan de opleiding, zodat zij dat kunnen oppakken. Ik zou in eerste instantie maar vier tot vijf hosts aannemen, maar door de NPO-middelen heb ik versneld tot aan tien hosts kunnen aannemen om alle locaties te bemannen.'

Talking head Thomas Belder, Pabo-student Hogeschool van Amsterdam:

'Gelukkig is er nu eindelijk de mogelijkheid voor extra begeleiding vanuit HvA-participatie, zodat wij, als studenten van de Pabo, eindelijk een studievereniging op kunnen richten.'

Talking head Oscar Kieft, coördinator Groei Studieverenigingen Hogeschool van Amsterdam:

'Studieverenigingen dragen bij aan het studentenwelzijn, omdat studieverenigingen een plek bieden, waar studenten een gemeenschap kunnen vormen. Als jij het idee hebt dat je ergens bij hoort, bijvoorbeeld bij een studievereniging, dan voel je je als student gelukkiger bij een opleiding.'

Talking head Eef de Rijk, coördinator studentenplatformen Students that Matter, HvAnti, Limitless Hogeschool van Amsterdam:

'Dit soort bijeenkomsten, zoals het kerstdiner dat we vandaag organiseren, zijn voor de studenten van de platformen Limitless, HvAnti en Students that Matter heel belangrijk.'

Talking Head Fadi Shhadeh, student-staflid van Students that Matter Hogeschool van Amsterdam:

'Sommige studenten hebben geen familie hier. Ze zijn vanwege de oorlog gevlucht van Syrië of andere landen naar hier.'

Talking head Natali Azar, student-staflid van Students that Matter Hogeschool van Amsterdam:

'Een van onze studenten zei tegen ons: ‘Willen jullie dit vaker organiseren? Dan voel ik me minder alleen’.'

Talking Head Fadi Shhadeh, student-staflid van Students that Matter Hogeschool van Amsterdam:

'Iedereen is bij elkaar gekomen om samen te studeren. Het was echt elkaars feedback horen en advies geven. Dat was echt nuttig. Daarom vinden we het belangrijk dat we de studenten met elkaar laten omgaan.'

Talking head Marjolijn Kaak, directeur Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam:

'We hebben er op de HvA voor gekozen om de bestaande plannen juist te verstevigen en te versterken, zodat ze ook duurzaam na de NPO-middelen inzetbaar blijven.'

Titel: Nationaal Programma Onderwijs

Logo: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tekst: Meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs?
Ga naar nponderwijs.nl

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs