Informatietool: financiering uit het NP Onderwijs per gemeente

Overzicht met voor alle gemeenten het bedrag dat zij in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 krijgen voor het inhalen van coronagerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Gemeenten ontvangen voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een bedrag per leerling. Daarnaast krijgen gemeenten met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand een extra bedrag.
Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

De totaalbedragen per gemeente in de tool zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2020 en de achterstandsscores voor kalenderjaar 2022. Deze achterstandsscores zijn vastgesteld op basis van de onderwijsscores op de teldatum 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020. U ontvangt van DUO een Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van de vastgestelde specifieke uitkering.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs