Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025. Ook zijn er middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Over het programma voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs heeft OCW in juli 2021 een brief aan alle wethouders Onderwijs en Jeugd gestuurd. In 2022 krijgt u informatie over de aanpassing van de regeling, nu de looptijd van het NP Onderwijs is verlengd.

Hoeveel krijgt u als gemeente en waarvoor?

Bekijk hoeveel uw gemeente krijgt voor ve, po en vo. Met dit extra geld kunt u in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn.

U vindt de voorwaarden voor de besteding van de middelen in de regeling voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs.

De middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid komen via afzonderlijke uitkeringen.

Ondersteuning kleinere gemeenten

Kleinere gemeenten kunnen bij de inzet van de middelen uit het NP Onderwijs ondersteuning en begeleiding op maat krijgen. Een consortium van Sardes, Oberon, CED-Groep, DSP-Groep en CAOP stelt hiervoor op verzoek van OCW experts beschikbaar.

De aanmelding voor deze ondersteuning is inmiddels gesloten.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs