Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Ook zijn er middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Over het programma voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs heeft OCW in juli een brief aan alle wethouders Onderwijs en Jeugd gestuurd.

Hoeveel krijgt u als gemeente en waarvoor?

Bekijk hoeveel uw gemeente krijgt voor ve, po en vo. Met dit extra geld kunt u in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn.

De middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid komen via afzonderlijke uitkeringen.

Wanneer kunt u als gemeente aan de slag?

  • Doorlopend: U kunt nu in gesprek gaan over hoe u scholen en schoolbesturen kunt ondersteunen, bijvoorbeeld door verbinding te leggen met de kinderopvang en de jeugdzorg. U kunt het daarover bijvoorbeeld hebben in de Lokale Educatieve Agenda en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (00G0) met samenwerkingsverbanden.
  • Voor de zomer: Scholen maken een schoolscan en u kunt hen helpen, bijvoorbeeld op het vlak van sociaal welbevinden. Scholen kiezen daarnaast interventies en kunnen hierover met u overleggen. U kunt ze helpen bij het maken van goede keuzes.
  • In juli: Het budget voor gemeenten wordt bekendgemaakt. U kiest in overleg met uw schoolbesturen en scholen welke aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling u aanbiedt.
  • In of na de zomer: U kunt aan de slag met de door u gekozen aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling.